| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN ETTER 1814


 

 

Tveitan Gnr.9 Bnr.2

 

 

Tveitan (innmarken) - løpenummer 499b - senere Bnr.2 ble utskilt fra Tveitan løpenummer 499 i 1873:

Skylldelingsforretning avholdt på Tveitan - løpenummer 499 den 30.09.1873, hvorved utskilt Tveitan (innmarken) - løpenummer 499b – senere Bnr.2.

 

Tveitan - løpenummer 499c – senere Bnr.3 ble i 1879 skilt ut fra Tveitan løpenummer 499b – senere Bnr.2:

Skylldelingsforretning avholdt på Tveitan (innmarken) - løpenummer 499b – senere Bnr.2 den 23.08.1879, hvorved utskilt Tveitan - løpenummer 499c – senere Bnr.3

 

Tveitan (innmarken) Bnr.2 ble i 1891 overført til/sammenføyd med Tveitan Bnr.5. Tingl. 15.07.1891