| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE NORDRE ETTER 1814


 

 

Kiste Nordre/Skogen – Gnr.30 Bnr.4

 

 

Treschow avholdt skyldelingsforretning avholdt på Kiste Nordre - løpenummer 558 den 15.10.1873, hvorved utskilt Kiste Nordre (indmarken) - løpenummer 558b som brukes av Ole Nilsen, Kiste Nordre (indmarken) - løpenummer 558c som brukes av Jacob Svendsens enke, Kiste Nordre/en del av Modalen - løpenummer 558d som brukes av Ole Andersen og Kiste Nordre/en del av Modalen - løpenummer 558e som brukes av Ole Olsen. Den gjenværende delen ble Kiste Nordre (skoven) - løpenummer 558a - senere Bnr.4.

Kiste Nordre (skoven) - løpenummer 558a – senere Bnr.4 ble i 1894 sammenføyd med Kiste Nordre (skoven) Bnr.1. Tinglyst 04.10.1894

 

 

 

Manntall for Kiste Nordre