| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Naphaug - skogen Gnr.32 Bnr.13

 

 

 

Moholt/Naphaug løpenummer 564

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 564 den 26. og 27. april 1869 og tinglyst 3. august 1869, hvorved utskilt en del av Qvislarødningen løpenummer 564b, en del av Naphaugrødningen løpenummer 564c, en del av Skautvedt løpenummer 564d. Den resterende delen ble Naphaug løpenummer 564a – senere Bnr.13.

 

Skylldelingforretning avholdt på Moholt løpenummer 564a – senere Bnr.13 den 15.10.1873 og tinglyst 01.09.1873, hvorved utskilt Naphaug/ indmarken løpenummer 564e – senere Bnr.14.

Den resterende delen ble Naphaug/skogen - løpenummer 564a– senere Bnr.13.

 

 

Siljan 1875

Naphaug - skov – løpenummer 564a

Naphaug skov ubeboet

 

Moholt/Naphaug/skogen Bnr.13

Moholt/Naphaug Bnr.8 og Moholt/Naphaug Bnr.28 ble sammenføyd med Moholt/Naphaug/skogen Bnr.13. Tinglyst 04.10.1894

 

 

 

Matrikkelen 1905

Moholt Gnr.32

Bnr.13 – Naphogg - eier/bruker F M Treschow

 

 

 

Matrikkelen 1950

Moholt Gnr.32

Bnr.13 – Naphogg - 10 mark 57 øre - F. M. Treschow 

 

 

 

Manntall for Moholt