| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814


 

Sølland/Kåsene - Gnr.1 Bnr.6 og Bnr. 7

 

Se Kåsene før 1814

 

(Kåsene Nordre senere adresse: Rustadveien 256)

 

 

Kåsene var i 1814 eid av Løvenskiold

 

Løvenskiold skilte i 1870 ut Kåsene Nordre (løpenummer 482b senere Bnr.6) og Kåsene Søndre (løpenummer 482c senere Bnr.7) fra Sølland løpenummer 482.

Den resterende delen ble Sølland/Slaatte løpenummer 482a - senere Bnr.5.

 

Matrikkelnr. 155 – løpenummer 482

Skyldeling avholdt 29,30 juni 1870 på Sølland løpenummer 482 og utskilt Kaasene Nordre løpenummer 482b som brukes av Peder Halvorsen. Tingl. 01.07.1870

Skyldeling avholdt 29,30 juni 1870 på Sølland løpenummer 482 og utskilt Kaasene Søndre løpenummer 482c som brukes av Lars Thorsen. Tingl. 01.07.1870

 

Løvenskiold skilte i 1870 ut Kåsene Søndre (løpenummer 483b senere Bnr.6) fra Sølland løpenummer 483:

Skyldeling avholdt 29,30 juni 1870 på Sølland løpenummer 483 hvorved Løvenskiold utskilte Kaasene Søndre løpenummer 483b som brukes av Lars Thorsen. Tingl. 01.07.1870

Kaasene Søndre var da satt sammen av løpenummer 482c og 483b.

 

Løvenskiold solgte i 1886 Kåsene søndre og Nordre til Treschow i 1886.

 

Skjøte fra Løvenskiold til Treschow på Sølland/Kaasene Nordre Bnr.6 m.m. Tingl. 01.12.1886

Skjøte fra Løvenskiold til Treschow på Sølland/Kaasene Søndre Bnr.7 m.m. Tingl. 01.12.1886

 

 

 

Matrikkelen 1905 
Sølland Gnr 1
Bnr.6 - Kaasene nordre - eier/bruker Treschow
Bnr.7 - Kaasene søndre - eier/bruker Treschow

 

 

 

Matrikkelutkast 1950 
Sølland Gnr.1
Kåsene nordre Bnr.6 - F. M. Treschow 
Kåsene søndre Bnr.7 - F. M. Treschow 

 

 

 

 

Manntall for Kåsene

 

 

Kåsene Nordre - Gnr.1 Bnr.6

 

Bosatt her fra 1804 til 1844 (Ingeborg til 1877)

 

Halvor Pedersen f. 1771 fra Rød u/Sølland giftet seg 1. gang i 1804 med enken Helvig Andersdatter f. 1758 på Kåsene u/Sølland. Han overtok dermed som bruker der. Helvig døde på Kåsene i 1814. Halvor giftet seg 2. gang samme året med Ingeborg Jonsdatter f. 1790 fra Sandsvær. De bodde videre på Kåsene og Halvor døde der i 1844. Ingeborg døde der i 1877.

 

Halvor Pedersen og Ingeborg Jonsdatter sine barn:

Helvig Halvorsdatter f. 1817 d. 1899

Marie Halvorsdatter f. 1822

NN Halvorsen f. 1824 d. 1824

Inger Halvorsdatter f. 1825 d. 1905

Karen Halvorsdatter f. 1828

Peder Halvorsen f. 1831 d. 1872

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1821

 

Tor Jansen f. 1791 og Helvig Larsdatter f. 1791 døpte et barn bosatt på Kåsene u/Sølland i 1821. Deres sønn Lars Torsen f. 1835 kom siden til Kåsene Søndre. Helvig døde hos han i 1875.

 

Se Løkka u/Tormodsrød

 

 

 

Nevnt her i 1834

 

Jacob Fredriksen f. 1797 og Anne Olsdatter f. 1794 døpte et barn bosatt på Kåsene u/Sølland i 1834.

 

Se Kløva u/Kløverød

 

 

 

Nevnt her i 1858

 

Lene Marie Pedersdatter f. 1830 i Sande i Vestfold ble konfirmert i Siljan i 1848 bosatt på Torsholt. Hun bodde på Kåsene u/Sølland da hun fikk et uekte barn der i 1858. Halvor Alfsen f. 1835 fra Moen u/Hogstad ble utlagt som barnefar. I 1865 var hun losjerende hos Lars Pedersen i Stranddalen med sin datter Maren Andrea.

 

Barn:

Maren Andrea Halvorsdatter f. 1858

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1859 til 1872

 

Peder Halvorsen f. 1831 var sønn av overnevnte Halvor Pedersen Kåsene. Peder giftet seg 1. gang i 1859 med Dorte Isaksdatter f. 1825 fra Hagen u/Øverbø. De ble husmenn på Kåsene og Dorte døde i barselseng der i 1863. Peder giftet seg så 2. gang i 1864 med sin 1. kones søster, Helvig Isaksdatter f. 1832. Peder nevnes som husmann med jord på Kåsene i 1865 og bodde der med familien og sin mor. Han døde på Kåsene i 1872. Helvig flyttet til Skien som enke med sine 3 barn i 1873.

 

Peder Halvorsen og Dorte Isaksdatter sine barn:

Daniel Pedersen f. 1863 d. 1864

 

Peder Halvorsen og Helvig Isaksdatter sine barn:

Dorte Marie Pedersdatter f. 1865 d. 1873

Hans Jacob Pedersen f. 1867

Anne Helene Pedersdatter f. 1869

Isak Pedersen f. 1871

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1868 til 1890 (Inger til 1905)

 

Jon Alfsen f. 1825 giftet seg i 1851 med Inger Halvorsdatter f. 1825 fra Kåsene. De ble bosatt på Tangen u/Viken og nevnes som husmann der i 1865. De døpte barn bosatt på Kåsene u/Sølland i 1868. Jon døde der i 1890. Inger i 1905.

 

Barn:

Peder Jonsen f. 1852

Anne Helvig Jonsdatter f. 1855

Anders Jonsen f. 1859 d. 1901

Hans Jonsen f. 1868 d. 1949

Jacob Jonsen f. 1868

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1890 til 1949

 

Hans Jonsen f. 1868 var sønn av overnevnte Jon Alfsen Kåsene. Hans ble leilending på Kåsene Nordre etter sin far. Hans giftet seg i 1895 med Anne Helvig Sørensdatter f. 1872. Anne Helvig døde på Kåsene i 1900. Hans nevnes på Kåsene Nordre som enkemann i 1900 og 1910. Hans forpaktet gården til 1933 og døde i 1949.

 

Barn:

Inga Hansdatter f. 1896 d. 1975

Jacob Hansen f. 1897 d. 1916

Anna Hansdatter f. 1900 d. 1990

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1918 til etter 1924

 

Karl Johan Knutsen f. 1894 fra Braaten i Enebakk giftet seg i Siljan i 1918 med Inga Hansdatter f. 1896. Hun var datter av overnevnte Hans Jonsen Kåsene. De døpte barn bosatt på Kåsene frem til og med 1924. Det er usikkert hvor lenge de bodde der. Karl kjøpte i 1930 Høiseth Bnr.13 og Fosjordet Bnr.31 på auksjon. Karl Johan døde i 1959 og Inger i 1975.

 

Barn:

Anny Augusta Sæther f. 1919 d. 2015

Klara Helene Sæther f. 1920

Ingrid Katrine Sæther f. 1922

Harry Kristoffer Sæther f. 1924 d. 2003

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra 1920 til 1963

 

Karl Sigvart Nilsen f. 1893 fra Island giftet seg i 1920 med Anna Hansdatter f. 1900 fra Kåsene. De ble bosatt på Kåsene (Nordre) u/Sølland. Karl overtok som forpakter der i 1933 etter sin svigerfar. Han drev gården til 1963. Det var eid av Treschow og jorden ble nå leid bort. De kom siden til Island, for Karl døde der i 1964. Anne døde der i 1990. Familien skrev seg som Island.

 

Barn:

Mary Kristine Island f. 1920

Harald Island f. 1923 d. 2000

Arthur Island f. 1927

 

Familieark

 

 

 

 

Kåsene Søndre - Gnr.1 Bnr.7

 

 

Bosatt her fra ca 1860 til 1909 (Ellen Andrine til 1913)

 

Lars Torsen f. 1835 var fra Løkka og bygget gården Kåsene Søndre ca 1860. Han nevnes som husmann der i 1865. Han var da forlovet og hans forlovede og hans mor var bosatt sammen med han. Han giftet seg i 1866 med Ellen Andrine Olsdatter f. 1839 fra Vierød. Lars nevnes som leilending der i 1900 og døde i 1909. I 1910 nevnes Ellen Andrine på Kåsene Søndre som enke. Hun døde der i 1913.

 

Barn:

Oluf Larsen f. 1866 d. 1873

Trine Larsdatter f. 1868 d. 1959

Lovise Larsdatter f. 1871

Ole Larsen f. 1874

Jacob Larsen f. 1876 d. 1930

Jonas Larsen f. 1880 d. 1971

Hans Larsen f. 1883

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1910 til 1932

 

Jacob Larsen f. 1876, sønn av Lars Torsen Kåsene, flyttet hit i 1910. Han kjøpte i 1915 en del av Sølland av Isak Rød. Den delen ble Lund Gnr.1 Bnr. 19.

 

Se Lund u/Sølland

 

 

 

Nevnt på Kåsene rundt 1920 (Uvisst om det var Nordre eller Søndre)

 

Ole Jørgensen f. 1875 fra Drangedal giftet seg der i  1903 med Anne Johanne Jonsdatter f. 1884. Hun kom også fra Drangedal. De bodde i Drangedal i en del år før de kom til Siljan. Bodde i Siljan i 1917, for da døpte de et barn bosatt i Siljan som ble døpt i Drangedal. De konfirmerte et barn bosatt Kåsene u/Sølland i Siljan i 1918. Ole nevnes da som snekker. (De bodde nok der allerede i 1917.) De døpte et barn bosatt på Kåsene i Siljan i 1922. De nevnes på Kåsene u/Sølland, men denne familien skal ha bodd i en skogstue u/Sølland som het ”Engsholt” frem til 1924. Dette var en plass de leide av Treschow. Ole skal ha jobbet i skogen for Treschow og skal ha blitt drept i en jaktulykke. Familien ble etter dette spredd, blant annet til Drangedal der familien kom fra. Et par av dem ble bosatt i Siljan.

 

Barn:

Jørgen Jørgensen f. 1903

Jon Bjørn Jørgensen f. 1906 d. 1933

Johan Martin Olsen f. 1910

Adolf Johan Jørgensen f. 1917

Klara Jørgensen f. 1922

 

Familieark

 

 

 

 

Ifølge Bakken forpaktet Ole Johansen Tveitan f. 1899 gården fra 1938 til 1957. Plassen nevnes ikke i Norske Gårdsbruk 1955.

 

Se Tveitan

 

 

 

I Norske Gårdsbruk 1955 nevnes ikke Kåsene Søndre Gnr.1 Bnr.6