| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/Østby Gnr.17 Bnr.31

 

 

Eiendommen Torsholt/Østby Bnr.31 ble utskilt fra Torsholt Bnr.6:

Skylldelingsforretning avholdt 07.10.1952, hvorved eiendommen Torsholt/Østby Bnr.31 ble utskilt fra Torsholt Bnr.6.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17                      

Bnr.31 – Østby - 0 mark 25 øre - F. M. Treschow

 

                 

Eiendommen Torsholt/Østby Bnr.31 ble solgt fra Treschow til Nils Olsen Vierød i 1953:

Skjøte på Torsholt/Østby Bnr.31 fra F W Treschow til Nils Wierød f. 01.08.1890 for kr. 2000. datert 03.08.1953

 

 

 

Nevnt her fra 1953

Nils Olsen f. 1890 var sønn av (Ole) Martin Olsen. Nils giftet seg i 1914 med Magel Helle. Nils overtok eiendommen Torsholt/Østby Bnr.9 i 1933 etter at hans far døde. Han nevnes der i matrikkelen i 1950. Nils kjøpte i 1953 eiendommen Torsholt/Østby Bnr.31 av Treschow. Han døde i 1981.

Familieark