| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Skogen – Gnr.32 Bnr.6

 

 

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Moholt løpenummer 562 den 15.09.1873, tinglyst 01.11.1873, hvorved utskilt Moholt/innmarken - løpenummer 562b – senere Bnr.7, ½ del av plassen Moene – løpenummer 562c – senere Bnr.3, ½ delen av plassen Løkka – løpenummer 562d - senere Bnr.4, ½ delen av plassen Stranddalen – løpenummer 562e – senere Bnr.5. Den resterende delen ble Moholt/Skogen – løpenummer 562a – senere Bnr.6.

 

 

Siljan 1875

Moholt - skov – løpenummer 562a

Moholt skov ubeboet

 

 

Moholt/Skogen – løpenummer 562a – senere Bnr.6 ble sammenføyd med Moholt/Skogen – løpenummer 561b - senere Bnr.1. Tinglyst 04.09.1894

 

 

 

Manntall for Moholt