| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Mølla Gnr.19 Bnr.38

 

Senere adresse: Sentrumsveien 86

 

Øverbø/Mølla Bnr.38 ble i 1919 utskilt fra Øverbø Bnr.4 og solgt fra Petter Øverbø til Siljan kommune:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.4 den 03.05.1919, tinglyst 14.05.1919, hvorved til Slemdals kommune er utskilt Øverbø/Mølla Bnr.38

Skjøte på Øverbø/Mølla Bnr.38 fra Petter Øverbø til Siljan kommune med rett til å oppdemme Øverbøtjern osv. Datert 14.07.1919, datert 13.08.1919

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.38 - Mølla - 0 mark 03 øre - Siljan kommune   

 

 

Se også Øverbø/Mølletomt Bnr.39

 

 

Manntall for Øverbø