| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Trangedal – Gnr.29 Bnr.15

 

 

Eiendommen Austad/Trangedal – løpenummer 556e – senere Bnr.15 ble utskilt i 1889 og solgte fra Ole Arvesen til Treschow:

Skyllsetningsforretning avholdt på Austad/skog Bnr.11 den 22.08.1889, hvorved utskilt Austad/Trangedal – løpenummer 556e – senere Bnr.15. Tinglyst 12.09.1889

Skjøte på Austad/Trangedal Bnr.15 fra Ole Arvesen til F W Treschow for kr. 2000. Datert 15.11.1889, tinglyst 02.12.1889

 

 

 

Matrikkelen 1905

Austad Gnr.29

Bnr.15 – Trangedal – eier/bruker F M Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.15 – Trangedal - 1 mark 21 øre - F. M. Treschow 

 

 

 

Manntall for Austad