| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Naphaug - Gnr.32 Bnr.14

 

Se Naphaug før 1814

 

 

Matrikkelen 1838

Moholt matrikkelnr.186 (gammelt matrikkelnummer 137-150)

Løpenummer 564 - Naphaug - skyld 9 og 6 skinn - oppsittere Ole Olsen  

 

 

Moholt/Naphaug løpenummer 564 - Nordstua

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 564 den 26. og 27. april 1869 og tinglyst 3. august 1869, hvorved utskilt en del av Qvislarødningen løpenummer 564b, en del av Naphaugrødningen løpenummer 564c, en del av Skautvedt løpenummer 564d. Den resterende delen ble Naphaug/skog løpenummer 564a – senere Bnr.13.

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 564a – senere Bnr.13 den 15.10.1873 og tinglyst 01.09.1873, hvorved utskilt Naphaug/ indmarken løpenummer 564e – senere Bnr.14. Den resterende delen ble Naphaug/skogen - løpenummer 564a– senere Bnr.13.

 

Moholt/Naphaug (Nordstua) Bnr.14 ble i 1891 overført til og sammenføyd med Moholt/Naphaug (Sørstua) Bnr.12. Tinglyst 15.07.1891

 

 

 

 

 

Manntall for Moholt

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1820 til 1871

 

Ole Olsen f. 1787 fra Eidet giftet seg i 1811 med Maren Jensdatter f. 1789 fra Dåpan u/Kiste. De døpte et barn på Kiste i 1813 og på Eidet i 1814 til 1818. Fra 1820 døpte de barn på Naphaug. Maren døde i 1830 og i 1838 nevnes Ole som enkemann og oppsitter på Naphaug (Nordstua) løpenummer 564. I 1865 var det hans svigersønn som var leilending på Naphaug/Nordstua. Ole bodde fortsatt på gården. Han døde på Naphaug i 1871.

 

Barn:

Anna Olsdatter f. 1813 d. 1813

Anne Karine Olsdatter f. 1814 d. 1891

Inger Maria Olsdatter f. 1816 d. 1817

Ole Olsen f. 1818 d. 1819

Inger Maria Olsdatter f. 1820 d. 1820

Ole Olsen f. 1821 d. 1839

Inger Marie Olsdatter f. 1824 d. 1825

Ingeborg Olsdatter f. 1826 d. 1826

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1838 til 1891

 

Anders Jonsen f. 1813 fra Follaug i Gjerpen giftet seg i Siljan i 1838 med Anne Karine Olsdatter f. 1814. Hun var datter av overnevnte Ole Olsen. De ble bosatt Naphaug og overtok som leilendinger der etter hennes far i 1842. Hennes far ble enkemann i 1838 og bodde sammen med dem til hans døde i 1871. Anne Karine døde i 1891 og Anders samme året ca 5 måneder etter henne.

 

Barn:

Jon Andersen f. 1838

Ole Andersen f. 1841

Maren Andersdatter f. 1845

Anne Andersdatter f. 1849

Anton Andersen f. 1854 d. 1856

Anton Andersen f. 1859 d. 1921

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1884 til 1895

Anton Andersen f. 1859 fra Naphaug giftet seg i 1884 med Anne Karine Kristensdatter f. 1857 fra Sortedal. De bodde på Naphaug etter vielsen i 1884. Familien flyttet til Gjerpen i 1895. Han forpaktet der plassene Sverige under Mo og Norge under Oterholt. De kom siden tilbake til Siljan og ble bosatt på Lystjern u/Island. Det er uvisst når de kom tilbake. Det kan ha vært at de kom til datteren, men de kan ha bodd der før dem. Hun og hennes mann bodde nok der fra 1916. Anton døde der i 1921.

 

Se Lystjern u/Island

 

 

 

I 1891 ble Moholt/Naphaug (Nordstua) Bnr.14 overført til og sammenføyd med Moholt/Naphaug Bnr.12.