| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TUDAL ETTER 1814


 

 

Tudal/Soltvedt Gnr.20 Bnr.8

 

Senere adresse: Austadveien 52

 

Johan Jacobsen Tudal skilte i 1929 ut Tudal/Soltvedt Bnr.8 fra Tudal Bnr.3 og solgte eiendommen til svigersønnen Nils Rød:

Skylldelingsforretning avholdt på Tudal Bnr.3 den 01.08.1929, hvorved fraskilt Tudal/Soltvedt Bnr.8. Tinglyst 12.08.1929

Skjøte på Tudal/Soltvedt Bnr.8 fra Johan J og Ingeborg Tudal til Nils H Rød for kr. 100. Tinglyst 06.12.1929

 

 

Matrikkelutkast 1950

Tudal Gnr.20

Bnr.8-Soltvedt-0 mark 07 øre -Nils H. Rød

 

 

Manntall for Tudal

 

 

Bosatt her fra 1929

 

Nils Rød f. 1901 fra Rød giftet seg i 1928 med Hedvig Tudal f. 1905 fra Tudal. Johan Jacobsen Tudal skilte i 1929 ut Tudal/Soltvedt Bnr.8 fra Tudal Bnr.3 og solgte eiendommen til svigersønnen Nils Rød. Nils døde i 1976. Hedvig døde i 1992. 

 

Barn:

Iver Rød f. 1930

 

Familieark