| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Tangen u/Austad – Gnr.29

 

 

Se Tangen før 1814

 

Tangen var en husmannsplass under Austad før 1814.

 

Viken ble brukt under Austad så det var nok denne plassen som ble utskilt som Viken/Tangen Bnr.3 i 1873.

 

Festeseddel fra Treschow til Jens Hansen paa pladsen Tangene osv. Datert 01.08.1845, tinglyst 14.07.1846

 

 

Manntall for Austad og Viken

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1782 til 1809 (Anne til 1824)

 

Anne Andersdatter f. 1755 var datter av Anders Halvorsen Tangen. Anne giftet seg i 1782 med Matias Rollefsen f. 1752 fra Hogstad Nedre. De ble bosatt på Tangen og Matias overtok der som husmann etter sin svigerfar. Matias døde på Tangen i 1809 og Anne døde der i 1824.

 

Se Tangen u/Austad før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1810 til ca 1824

 

Anders Gulbrandsen f. ca 1778 fra Moholt giftet seg i 1810 med Maren Matiasdatter f. 1789. Hun var datter av overnevnte Matias Rollefsen Tangen. Anders og Maren ble bosatt på Tangen sammen med hennes mor. Anders døde før 1824, for da giftet Maren seg på nytt og kom til Teiet u/Kiste Søndre.

 

Se Tangen u/Austad før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her, trolig fra 1811 til 1854

 

Rollef Mathiasen f. 1785 var sønn av overnevnte Matias Rollefsen. Rollef giftet seg 1. gang i 1811 med Berte Kirstine Henriksdatter f. ca 1785. De ble bosatt på Tangen, men om de bodde der hele tiden fra de giftet seg er uvisst. Berte døde på Tangen i 1842. Rollef giftet seg på nytt året etter med Anne Jacobsdatter f. 1804 fra Øverbø. I 1846 fikk Jens Hansen festeseddel på Tangen(e). Rollef bodde nok videre på plassen for han døde på Tangen i 1854. Han etterlot seg ingen barn. Anne bodde videre på Tangen og giftet seg 2. gang i 1863 med enkemann Jens Hansen som hadde overtatt feste på plassen i 1846.

 

Familieark

 

 

 

Det har trolig vært to familier/husstander på plassen fra 1846. (Det kan jo være derfor det noen steder står Tangene og ikke Tangen?) Fra 1873 er det nok denne plassen som ble utskilt som Viken/Tangen Bnr.3.

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1846 til ca 1886 (da Anne døde)

 

Jens Hansen f. 1813 fra Grorud giftet seg 1. gang i Lardal i 1836 med Grete Jacobsdatter f. 1802 fra Lardal. De døpte barn bosatt på Grorud i 1837 og 1839. Jens fikk i 1846 festeseddel på plassen Tangen(e) u/Austad som Rollef Mathiasen hadde brukt. Denne Rollef og hans kone bodde videre på plassen for Rollef døde på Tangen i 1854. (Han kan jo ha blitt syk så han ikke kunne ta ansvar for plassen lenger.) Jens ble enkemann før 1863, for da giftet han seg 2. gang i Siljan med Anne Jacobsdatter f. 1804. Hun var enke etter brukeren før han, Rollef Mathiasen. Jens bodde da på Tangen, så både han og enken etter Rollef som han giftet seg med, bodde begge der før de giftet seg. Ved folketellingen i 1865 nevnes han og Anne på Viken i Siljan. Jens bodde på Viken som forpakter og ut fra 1865, men vi ser da av notat i tellingen at en del av gården ble brukt under Austad. De nevnes etter dette på Tangen. Viken ble drevet under Austad og Tangen Bnr.3 ble utskilt fra Viken som eget bruk i 1873. DE nevnes der i 1875 tellingen. Dette var trolig samme bruket. Anne døde på Tangen i 1886. Jens døde i 1893 og gravlegges som Jens Hansen Tangen bosatt på Gonsholt.

 

Se Viken

 

 

Bosatt her fra 1851 til 1867

 

Jon Alfsen f. 1825 giftet seg i 1851 med Inger Halvorsdatter f. 1825 fra Kåsene. De ble bosatt på Tangen u/Viken og nevnes som husmann der i 1865. De døpte barn bosatt på Kåsene u/Sølland i 1868. Jon døde der i 1890. Inger i 1905.

 

Se Kåsene u/Sølland

 

Det nevnes ikke noen bosatt på Tangen i 1900 og 1910 tellingen.