| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814

 


 

 

Island/Bonndalen – Gnr.4 Bnr.21

 

 

Senere adresse: Oppdalsveien 652

 

 

Island/Bonndal Bnr.21 utskilt fra Island Bnr.13 og solgte av Ole Halvorsen Island til Olav Gurholt i 1911:

Skyldelingsforretning avholdt på Island Bnr.13 den 20.09.1911, hvorved Ole Halvorsen utskilte Island/Baandal Bnr.21. Tinglyst 14.10.1911

Skjøte på Island/Baandal Bnr.21 fra Ole Halvorsen til Olav Gurholt for kr. 625. Tingl. 13.01.1912

 

 

I 1913 solgte Olav Gurholt Bonndalen u/Island (Gnr.4 Bnr.21) til Hans Kristian Isaksen Romsdalen (Solli) for 6200 kr:

Skjøte på Island/Baandal Bnr.21 fra Olav Gurholt til Kristian I Romdalen for kr. 6200. datert 31.05.1915

 

 

Kristian Romsdalen skilte i 1916 ut Island/Solvang Bnr.23 fra Island/Baandal Bnr.21:

Skyldelingsforretning avholdt på Island/Baandal Bnr.21 den 18. til 29. april 1916, hvori Kristian Romsdalen utskilte Island/Solvang Bnr.23.

 

 

Hans Kristian Romsdalen solgte Bonndalen til Marthinius Hansen Groland for 7400 kr i 1917:

Skjøte på Island/Baandal Bnr.21 fra Kristian Isaksen Romdalen til Marthinius Hansen Groland for kr. 7400. dat. 03.11.1917, tingl. 23.02.1918

 

Marthinius Hansen Groland solgte Bonndalen i 1921 til Treschow:

Skjøte på Island/Baandal Bnr.21 fra Marthinius Hansen Groland til Godseier F.M. Treschow for kr. 14000. dat. 04.05.1921, tingl. 18.05.1922

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Island Gnr.4

Island – Bnr. 21 – Baandal – eier F. M. Treschow  

 

Treschow solgte i 1965 Bonndalen til brødrene Grinlia, men da uten skogen.

 

 

 

Bosatt her fra 1917 til 1921

 

Edvard Martinius Hansen Groland kjøpte Bonndalen i 1917 og solgte den til Treschow i 1921. Han og hans kone døpte barn i 1918 og 1919 bosatt på Bonndalen u/Island.

 

Se Hogstad Øvre

 

 

 

Bosatt her fra 1921

 

Hans Andersen (Grinlia) f. 1888 fra Grinlia i Gjerpen giftet seg i Gjerpen i 1913 med Gunhild Ellingsdatter f. 1887 fra Sauherad. Hans skrev seg som Grinlia. De forpaktet en tid Haukeroa u/Bø i Luksefjeld i Gjerpen, bodde på Gladholt i Valebø og et års tid på Oklungen i Eidanger, før de kom til Siljan i 1921. De forpaktet plassen Bonndalen u/Island av Treschow fra 1921 til 1965. Treschow solgte plassen til "brødrene Grinlia" i 1965, men beholdt selv skogen. Gunhild døde i 1964 og Hans i 1770.

 

Barn:

Anders Grinlia f. 1914 d. 2003

Enok Grinlia f. 1916 d. 2000

Borghild Grinlia f. 1918

Bjarne Grinlia f. 1920 d. 2004

Gunhild Hansine Konstanse Grinlia f. 1923

Aasmund Grinlia f. 1925

 

Familieark