| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814

 


 

Toa u/Island – Gnr.4 Bnr.4

 

Se Toa før 1814

 

 

 

Toa var en plass under Island. 

 

Bevilgningsbrev fra Treschow til Isak Abrahamsen til å bruke å bebo plassen Toa u/Island. Tingl. 19.01.1821

 

 

Island/Toa Bnr. 4 – løpenummer 489d og 490d ble utskilt i 1869:

Skyldelingsforetning avholdt på løpenummer 489 og løpenummer 490 fra 31.05.1869 til 01.06.1869, tingl. 03.08.1869, hvorefter Treschow utskilte, blant annet, plassen Toa Bnr.4 løpenummer 489d/490d.

 

 

 

Manntall for Toa

 

 

 

 

Bosatt her fra 1814 til 1819

 

Ole Torkelsen f. 1786 fra Løkka u/Gåserud Sandsvær giftet seg i Siljan i 1814 med Inger Siulsdatter f. 1791 fra Toa u/Island. Ole og Inger nevnes på Toa frem til 1819. Samme året nevnes de på Seteret u/Island og ble bosatt der.

 

Se Seteret u/Island

 

 

 

Bosatt her fra 1819 til 1872 (Hans 3. kone Ingeborg kan ha bodd der noe lenger)

 

Isak Abrahamsen f. 1800 fra Kløverød giftet seg 1. gang i 1819 med Dorte Pedersdatter f. ca 1763. Hun var enke etter Siul Siulsen som døde som husmann på Toa i 1813. Isak overtok da som husmann på Toa. Dorte døde på Toa i 1837. Isak giftet seg 2. gang i 1838 med Ingeborg Ingebretsdatter f. 1803 fra Tveitan. De bodde videre på Toa. Ingeborg døde der i 1869. Isak giftet seg så for 3. gang i 1871 med Ingeborg Olsdatter f. 1816. Hun var enke etter Jacob Larsen som døde på Hagen u/Høiseth i 1867. Isak døde på Toa 1872. Ingeborg døde på Møllehagen i 1892.

 

Isak Abrahamsen og Ingeborg Ingebretsdatter sine barn:

Anne Pernille Isaksdatter f. 1838

Abraham Isaksen f. 1840 d. 1844

Dorte Marie Isaksdatter f. 1842 d. 1843

Dorte Marie Isaksdatter f. 1844 d. 1884

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1862 til 1874

 

Johannes Pedersen f. 1837 fra Teigen i Gjerpen giftet seg i Siljan i 1862 med Anne Pernille Isaksdatter f. 1838. Hun var datter av overnevnte Isak Abrahamsen. De ble bosatt på Toa og i 1865 nevnes det at Johannes hjalp sin svigerfar med plassen. Han svigerfar døde på Toa i 1872 og Johannes og Anne Pernille var på plassen til 1874. Fra 1876 døpte barn bosatt på Vanebu. De reiste til Amerika i 1893.

 

Barn:

Ingeborg Karine Johannesdatter f. 1862 d. 1898

Petronelle Johannesdatter f. 1864

Lisa Johannesdatter f. 1867 d. 1943

Anne Marie Johannesdatter f. 1869 d. 1870

Isak Martinius Johannesen f. 1874

Marie Anne Johannesdatter f. 1876

Julie Pauline Johannesdatter f. 1878

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1865

 

Andreas Rasmussen f. ca 1853 døde på Toa i 1865, 11 ½ år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1874 til 1887

 

Jon Johannesen f. 1814 fra Gjerpen ble gift med Karen Kirstine Olsdatter f. 1820 fra Saga u/Tveitan i Siljan. De døpte et barn i Sandsvær i 1845.  I 1849 døpte de barn bosatt på Steindalen u/Grorud i Siljan, men i 1855 var de tilbake i Sandsvær og døper barn der fremover. I 1865 finner vi familien på Dammen i Ytre Efteløf. De kom de til Siljan i 1874 med sønnene Jon og Jacob for å bruke husmannsplassen Toa. Jon døde på Toa i 1879. Karen Kirstine drev nok plassen Toa etter det alene frem til hun dro som til Amerika som enke i 1887.

 

Barn:

Karen Sofie Jonsdatter f. 1845

Johannes Jonsen f. 1849

John Jonsen f. 1855 d. 1895

Jacob Jonsen f. 1859

Kristian Jonsen f. 1862

Peder Jonsen f. 1865

 

Familieark

 

 

 

 

Nevnt her i 1880

 

Anders Anundsen f. 1853 og Anne Andersdatter f. 1855 døpte et barn bosatt på Toa i 1880.

 

Se Brumyr u/Island

 

 

 

Bosatt her fra 1889 til 1895

 

Anders Olsen f. 1833 fra Myhra u/Ljøterud i Sandsvær giftet seg i Siljan i 1860 med Pernille Knutsdatter f. 1835 fra Steindalen u/Grorud. De ble leilendinger på Vieren under Gåserud i Sandsvær. De kom så til Siljan med kone og 3 barn i 1889. De ble der leilendinger på Toa u/Island. De flyttet til Holla med barna Gunhild Marie, Lars og Peder Anton i 1895.

 

Barn:

Karen Petrea Andersdatter f. 1862 d. 1927

Ole Andersen f. 1865

Jacob Andersen f. 1868 d. 1868

Nils Kristian Andersen f. 1869

Johannes Andersen f. 1872

Gunhild Marie Andersdatter f. 1874

Lars Andersen f. 1877

Peder Anton Andersen f. 1880

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1894 til 1899

 

Ole Andersen f. 1865 var sønn av overnevnte Anders Olsen Toa. Ole kom til Siljan i 1894 og giftet seg der samme året med Trine Magdalena Jacobsdatter f. 1865 fra Jønbek i Lardal. Hans foreldre flyttet til Holla i 1894. Ole overtok plassen Toa etter dem, og døpte barn der til 1899. I 1900 og 1910 nevnes de på Trosby i Solum sogn. Ole nevnes der som vognmann og skrev seg som Toa.

 

Barn:

Alma Petrea Olsdatter f. 1897

Olufine Margrete Olsdatter f. 1899

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1899 til 1922 (Kari kan ha bodd der lenger)

 

Ole Olsen f. 1876 fra Omholt i Sandsvær giftet seg i 1899 med Kari Johannesdatter f. 1878 fra Krødsherad. De ble bosatt som leilendinger på Toa u/Island. De nevnes der i 1900 og 1910 og Ole døde der i 1922.

 

Barn:

Gudrun Emilie Omholt f. 1900

Ole Omholt f. 1901

Johannes Omholt f. 1903

Ellen Marie Omholt f. 1907

Kristian Omholt f. 1908

Margit Olava Omholt f. 1910

Inga Olette Omholt f. 1913

Odvar Omholt f. 1916

Arne Omholt f. 1919 d. 1993

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1922 til 1946

 

Ole Omholt f. 1901 overtok, ifølge Bakken, som leilending etter sin far, overnevnte Ole Olsen, da han døde i 1922. Han var leilending der til han flyttet til Lardal i 1946.

 

Se under hans far

 

 

 

Bosatt her fra 1946 til 1951

 

Håkon Helgerud f. 1914 fra Sandsvær giftet seg med Ruth Ingrid Konstanse Grinlia f. 1918 fra Gjerpen. Han overtok, ifølge Bakken, i 1946 som husmann på Toa u/Island i Siljan og drev plassen til 1951. De kom etter dette til Øvre Grorud. Håkon døde i 1999. Ruth døde i 2008.

 

Barn:

Inger Marie Helgerud f. 1943

Karen Kristine Helgerud f. 1955

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1951 til 1956

 

Åni Håtveit f. 1914 giftet seg i Mo sogn i Telemark i 1947 med Kari Rykkeli f. 1918. De kom til Siljan. Han drev, ifølge Bakken, plassen Toa u/Island fra 1951 til 1956. Han overtok Grorud nedre i 1956.

 

Barn:

Jenny Håtveit f. 1948

Ove A. Håtveit f. 1949

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1957 til 1959

 

Hans Aadalen f. 1906 fra Sandsvær giftet seg i 1927 med Ruth Holt f. 1908. Hun var født i Gjerpen men hennes foreldre kom til Holt i Siljan. De bodde i Siljan på Arneplass og siden på Toa u/Island fra 1957 til 1959.

 

Barn:

Hjørdis Aadalen f. 1927

Ivar Aadalen f. 1929 d. 1986

Rolf Aadalen f. 1932

Magne Aadalen f. 1934 d. 1999

Edith Aadalen f. 1935

Kjell Aadalen f. 1937

Rakel Aadalen f. 1943

Anne Lise Aadalen f. 1944

Solveig Margrethe Aadalen f. 1947 d. 2004

 

Familieark

 

 

 

 

Ifølge Bakken var denne familien den siste som bodde på Toa u/Island. Husene ble revet og eiendommen ble tilplantet.