| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/Thorstad– Gnr.17 Bnr.18

 

Senere adresse: Slemdalsvegen 1

 

Torsholt/Thorstad Bnr.18 ble utskilt fra Torsholt/Torshaug Bnr.16 i 1939 og solgt fra Johannes og Lille Rød til Oskar Teie:

Skylddelingsforretning avholt den 06.05.1939 på Torsholt/Torshaug Bnr.16, hvorved ustkilt Torsholt/Thorstad Bnr.18.

Skjøte på Torsholt/Thorstad Bnr.18 fra Johs. Rød f. 27.06.1900 og Lilli Rød f. 23.02.1897 til Oskar Teie f. 1902 for kr. 200 osv. datert 15.08.1939

 

Oskar Teie leide i 1943 bort 2. etg. av huset sitt til Jacob Tudal:

Husleiekontrakt hvor Oskar Teie bortleier 2. etg i sitt hus på Torsholt/Thorstad Bnr.18 til Jacob Tudal for 7 år (fra 01.12.1943) mot en leie år. måned av kr. 25 på nærmere angitte vilkår. Datert 01.11.1943

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17         

Bnr.18 – Thorstad - 0 mark 02 øre - Oscar Teie  

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1939

 

Oskar Mathisen Teie f. 1901 fra Teie u/Kiste og giftet seg i 1930 med Anna Halvarda Vanebu f. 1908 fra Vanebuseter. Oskar kjøpte i 1939 eiendommen Torsholt/Thorstad Bnr.18. I 1943 leide han ut 2. etg. av huset der. Oskar døde i Siljan i 1969 og Anne Halvarda i 2001.

 

Barn:

Lovise Teie f. 1930

 

Familieark