| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Vranghull Gnr.32 Bnr.16

 

(Plassen fikk senere navnet Vindheim) 

 

Vranghull var en husmannsplass under Eidet. Eidet var igjen løpenummer 565 under Moholt. Plassen ble i 1872 utskilt som eget bruk.

(Navnet kommer av at her var det vanskeligheter med tømmeret i forbindelse med fløtningen.)

 

Moholt/Vranghull - løpenummer 565b – senere Bnr.16 ble utskilt som eget bruk i 1872:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 565 den 9. juli 1872 og tinglyst 1. august 1872, hvorved utskilt plassen Vranghull - løpenummer 565b – senere Bnr.16, plassen Nygård - løpenummer 565c – senere Bnr.17, søndre Stregrønningen - løpenummer 565d – senere Bnr.18, østre Stregrønningen – løpenummer 565e – senere Bnr.19. Den resterende delen ble Moholt/Eidet - løpenummer 565a.

 

 

Matrikkelen 1905

Moholt Gnr.32

Bnr.16 – Vranghul - eier/bruker F M Treschow

 

Matrikkelen 1950

Moholt Gnr.32

Bnr.16 – Vrangehul - 0 mark 87 øre - F. M. Treschow 

 

 

 

 

Manntall for Moholt

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1855 til 1873 (Anne Helvig bodde der lenger)

 

Henrik Alfsen f. 1827 fra Moen u/Island giftet seg i 1854 med Anne Helvig Henriksdatter f. 1815 fra Skilbred. De døpte et barn på Moen u/Island i 1854, men da de fikk et barn i 1857 bodde de i Vranghull under Eidet. De var de første som bodde på denne plassen. Henrik døde i 1873. Anne Helvig bodde hos datteren på Vranghull i 1875. Hun flyttet med dem til Rambo i Hedrum og døde der i 1898.

 

Barn:

Anne Helvig Henriksdatter f. 1854 d. 1949

Anders Henriksen f. 1857 d. 1872

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1874 til ca 1880

 

Johan Edvard Sivertsen f. 1854 fra Hedrum giftet seg i Siljan i 1874 med Anne Helvig Henriksdatter f. 1854. Hun var datter av overnevnte Henrik Alfsen. De ble bosatt på Vranghull. Hennes far døde i 1873 og hennes mor bodde videre på gården. Johan Edvard overtok som leilending og vi finner dem der i 1875 sammen med hans kones mor. Johan Edvard kjøpte i 1880 Rambo Bnr.4 i Hedrum og hadde senere også flere parter av denne gården. I 1900 bodde familien på Rambo i Hedrum. Johan Edvard døde på Rambo i 1906. I 1910 var Anne Helvig enke og bodde på Rambo hos sønnen Sigvard og hans familie. Hun døde i 1949.

 

Barn:

Hella Marie Johansdatter f. 1875

Sigvart Andreas Johansen f. 1879 d. 1966

Helga Julie Johannesdatter f. 1882

Susanne Johansdatter f. 1889

Hans Hjalmar Johannesen f. 1895

Elise Mathilde Johansdatter f. 1897

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1880 til 1927

 

Hans Jakob Nilsen f. 1851 fra Nygård giftet seg i Hedrum i 1877 med Anne Jacobsdatter f. 1857 fra Rimstad i Hedrum. Hans Jacob kom fra Nygård og de døpte et barn der i 1877. Fra 1880 døpte de barn bosatt på Vranghull. De nevnes der i tellingene i 1900 og 1910. Anne døde der i 1920. Sønnen Hans Albert overtok da Vranghull. Hans Jacob døde i 1927.

 

Barn:

Nils Jakob Hansen f. 1877

Haldor Kornelius Hansen f. 1880 d. 1963

Jenny Anilia Hansdatter f. 1887

Anna Marie Hansdatter f. 1890

Hans Albert Hansen f. 1894 d. 1977

Emma Helene Hansdatter f. 1899 d. 1957

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1920

 

Hans Albert Hansen f. 1894 var sønn av overnevnte Hans Jacob Nilsen. Han giftet seg 1. gang i 1918 med Hanna Josefine Kristiansen f. 1894 fra Vierød u/Gonsholt. Hans Albert overtok som leilending på Vranghull Bnr.16 etter sin far i 1920. Hanna Josefine døde i 1920. Hans Albert giftet seg på nytt i 1928 med Dagny Anette Bjørndalen f. 1908 fra Bjørndalen u/Island. De fikk kafebevilling fra 1946. Vranghull skiftet i hans tid navn til Vindheim. Familien tok dette navnet. Hans Albert døde i 1977. Dagny Anette døde i 1988.

 

Hans Albert Hansen og Hanna Josefine Kristiansen sine barn:

Hans Kristian Vindheim f. 1918 d. 1999

Henry Albert Vindheim f. 1920

 

Hans Albert Hansen og Dagny Anette Bjørndalen sine barn:

Anny Vindheim f. 1929

Leif Vindheim f. 1931

Rolf Vindheim f. 1935

Erling Alvinius Vindheim f. 1941 d. 1994

 

Familieark