| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE/DALBU Bnr.26 ETTER 1814


 

Gonsholt Søndre/Dalbu – Gnr.28 Bnr.26

 

Senere adresse Austadveien 418

 

Anton Gonsholt skilte i 1950 ut Gonsholt Søndre/Dalbu Bnr.26 fra Gonsholt Søndre/indmark Bnr.10:

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/indmark Bnr.10 den 25.07.1950, hvorved utskilt til Rolf Gonsholt eiendommen Gonsholt Søndre/Dalbu Bnr.26.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.26 – Dalbu -0 mark 03 øre - Anton Gonsholt 

 

 

Anton Gonsholt solgte i 1953 eiendommen Gonsholt Søndre/Dalbu Bnr.26 til sønnen Rolf:

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Dalbu Bnr.26 fra Anton Gonsholt f. 02.05.1890 til sønnen Rolf Gonsholt f. 16.06.1925 for kr. 200. Datert 16.06.1953

 

 

 

Manntall for Gonsholt Søndre

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1950

 

Rolf Gonsholt f. 1925 fra Gonsholt giftet seg med Ragnhild Brathagen f. 1925 fra Kvelde. Hans far skilte i 1950 ut eiendommen Gonsholt Søndre/Dalbu Bnr.26 fra Gonsholt Søndre/indmark Bnr.10 og solgte eiendommen til Rolf i 1953.

 

Barn:

Roy Gonsholt

 

Familieark