| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I HOGSTAD NEDRE ETTER 1814


 

Hogstad Nedre/Nerby Gnr.8 Bnr. 7

 

 

(Senere adresse: Grorudveien 37)

 

Hogstad Nedre/Nerby Bnr.7 ble skilt ut fra Hogstad Nedre Bnr.2 i 1946 og solgt fra Anders Pedersen Hogstad til Magnus Aadalen for kr.200:
Skylldelingsforretning avholdt på Hogstad Nedre (innmarken) Bnr.2 den 03.05.1946, hvorved utskilt Hogstad Nedre/Nerby Bnr.7.
Skjøte på Hogstad Nedre/Nerby Bnr.7 fra Anders Hogstad f. 23.01.1897 til Magnus Aadalen f. 01.03.1920 for kr.200. datert 03.04.1946

 

 

 

Matrikkelutkast 1950
Hogstad øvre Gnr.7
Bnr.7 - Nerby - Magnus Aadalen

 

 

 

 

Bosatt her fra 1946

 

Magnus Aadalen f. 1920 fra Aadalen u/Omholt i Sandsvær og giftet seg i Siljan i 1941 med Astrid Tveitan f. 1924 fra Tveitan i Siljan. Plassen Nerby Bnr.7 ble skilt ut fra Hogstad Nedre Bnr.2 i 1946. Nerby ble skjøtet fra Anders Hogstad til Magnus Aadalen samme dag. Magnus døde i Siljan 1979 og Astrid i 2009.

 

Barn:

Bjørn Aadalen f. 1942 d. 1973

Arne Aadalen f. 1945

 

Familieark