| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814


 

Sølland/Holmen - Gnr.1 Bnr.25

 

 

Holmen Bnr.25 ble utskilt av Treschow til Solve Jacobsen Hogstad fra Sølland Gnr.8 i 1921:

Skyldelingsforretning avholdt 12. okt 1921 på Sølland Bnr.8 hvorved Treschow til Solve Jacobsen Hogstad utskilte Sølland/Holmen Bnr.25. Tingl. 12.10.1921

Skjøte på Sølland/Holmen Bnr.25 fra Treschow til Sølve Jacobsen Hogstad for kr. 154.60. Tingl. 13.02.1924

 

Skifteforvalteren i skifte etter Solve Jacobsen solgte plassen til Solve sin bror Johan Jacobsen Tveitan i 1939: 

Skjøte på Sølland/Holmen Bnr.25 fra skifteforvalteren i avdøde Sølve Jacobsen Hogstads dødsbo av Siljan til Johan Tveitan f. 11.02.1860 for kr. 250. Datert 16.05.1939

 

Johan Tveitan solgte plassen i 1944 til to av sine barn:

Skjøte på Sølland/Holmen Bnr.25 fra Johan Tveitan f. 11.02.1860 til sine barn Solve J Tveitan f. 22.02.1874 og Jenny J Tveitan f. 30.10.1904, hver for en halvpart hver av dette bruk og Gnr.9 Bnr.15 for kr. 17500, hvorav løsøre kr. 5000. Datert 26.08.1944

 

 

 

Matrikkelutkast 1950:

Sølland Gnr.1

Bnr.25 - Holmen - Solve J. Tveitan og Jenny J. Tveitan      

 

 

 

 

Bosatt her fra 1921

 

Treschow skilte i 1918 ut Sølland/Holmen Bnr.25 og solgte den til Solve Jacobsen f. 1862 fra Hogstad. Solve døde ugift i 1938. 

 

Familieark

 

 

 

 

Nevnt her i 1950   

 

Solve Johansen f. 1894 og søsteren Jenny Gunhilda Johannesdatter f. 1904 fra Tveitan nevnes som eiere av plassen Holmen Bnr.25 u/Island i 1950. Deres far var Johan Jacobsen Tveitan. De eide også Tveitan Nordre. Ifølge Bakken så kjøpte Albert Gonsholt gården Tveitan Nordre av dem. Dette må ha vært etter 1955. Det er da noe usikkert hvor de til en hver tid bodde. Solve døde i 1991 og Jenny Gunhilda i 1993. De var begge ugifte.

 

Se under deres far