| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Aasen Gnr.19 Bnr.17

 

Senere adresse: Sentrumsveien 65

 

 

Se Åsen u/Øverbø

 

Øverbø/Aasen - løpenummer 530c - senere Bnr.17 ble i 1888 utskilt fra Øverbø Bnr.4:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.4 den 30.10.1888, tingl. 01.11.1888, hvorved er utskilt Øverbø/Aasen Bnr.17.

 

Øverbø/Aasen Bnr.17 ble i 1900 solgt fra Ole Peter Solvesen Øverbø til Nils Svendsen Aasen:

Skjøte på Øverbø/Aasen Bnr.17 fra Ole Peter Solvesen Øverbø til Nils Svendsen Aasen for kr. 2500. Datert 30.10.1900, tingl. 12.12.1900

 

Matrikkelen 1905

Øverbø Gnr.19

Bnr.17 - Aasen - eier/bruker Nils Svendsen

 

Etter skifte etter Nils Svendsen Aasen var det i 1912 datteren Inga Nilsdatter og hennes mann Hans Larsen Rød som overtok Øverbø/Aasen Bnr.17:

Hjemmelsdokument fra skifteforvalteren i boet efter Nils Svendsen Aasen og hustru til datteren Inga med mand Hans L Rød på Øverbø/Aasen Bnr.17 og Øverbø Bnr.22 for kr. 10 500. Datert 18.09.1912, tinglyst 28.09.1912

 

Øverbø Bnr.29 ble i 1912 utskilt fra Øverbø/Aasen Bnr.17:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Aasen Bnr.17 avholdt den 02.11.1912, tinglyst 30.11.1912, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.29.

 

Øverbø/Aasen Bnr.17 ble i 1913 solgt fra Hans Larsen Rød til Peder Pettersen Rød:

Skjøte på Øverbø/Aasen Bnr.17 og Øverbø Bnr.22 fra Hans L Rød til Peter P Rød for kr. 10 500. Datert 09.05.1913, tinglyst 16.07.1913

 

Øverbø/Aasen Bnr.17 ble i 1917 solgt fra Peder Rød til Hans Gulliksen Aasen:

Skjøte på Øverbø/Aasen Bnr.17 og Øverbø Bnr.22 fra Peder Rød til Hans Gulliksen Aasen for kr. 10 500. Datert 13.01.1917, tinglyst 14.02.1917.

 

Øverbø/Braanastykke Bnr.46 ble i 1935 utskilt fra Øverbø/Aasen Bnr.17:

Ved skylldelingsforetning avholt den 06.07.1934, tinglyst 16.07.1934 er, ifølge påt. og ”Finsansdept” skr. tingl. 16.09.1935 – rettelig utgaatt fra Øverbø/Aasen Bnr.17 plassen Øverbø/Braanastykke Bnr.46.

 

Øverbø/Fossli Bnr.51 ble i 1937 utskilt fra Øverbø/Aasen Bnr.17:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Aasen Bnr.17 den 10.03.1937, hvorved til Chri. Bøe utskilt Øverbø/Fossli Bnr.51.

 

Øverbø/Siljan Auto Bnr.56 ble i 1939 utskilt fra Øverbø/Aasen Bnr.17:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Aasen Bnr.17 den 28.04.1939, hvorved er ustkilt Øverbø/Siljan Auto Bnr.56.

 

Øverbø/Siljan Auto Bnr.60 ble i 1942 utskilt fra Øverbø/Aasen Bnr.17:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Aasen Bnr.17 den 28.02.1942, hvorved er utskilt Øverbø/Siljan Auto Bnr.60.

Øverbø/Hagen og Oreskogen Bnr.22 ble 16.08.1947 sammenføyd med Øverbø/Aasen Bnr.17 som Bnr.17.

 

Øverbø/Gurholtsåsen Bnr.68 ble i 1948 utskilt fra Øverbø/Aasen Bnr.17:

Medelelse om at skylldelingsforretning er utført av utskiftingsretting i møte 19.10.1948, hvorved Øverbø/Gurholtsåsen Bnr.68 er ustkilt fra Øverbø/Aasen Bnr.17.

 

Øverbø/Aasen Bnr.17 ble i 1949 solgt fra Hans Åsen til datteren Hjørdis Rød og hennes mann:

Skjøte fra Hans Aasen f. 22.02.1887 til datteren Hjørdis Rød f. 05.06.1918 og hennes mann Hans Olav Rød f. 05.04.1916 for kr. 12 500, hvorav for løsøre kr. 4000. I tillfelle salg er selgerens sønner etter alderen gitt forkjøpsrett. Datert 28.03.1949

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.17 - Aasen - 0 mark 32 øre - Hjørdis Rød og Hans Olav Rød

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1888 til 1911

 

Nils Svendsen f. 1853 fra Gurholt nevnes som leilending på Gurholt i 1875. Dette må ha vært på plassen etter sine foreldre. Han drev plassen med hjelp av sin bror Lars Svendsen, søstrene Karen Marie Svendsdatter og Maren Sofie Svendsdatter. De hadde også ei tjenestejente. Nils giftet seg i 1878 med Karoline Solvesdatter f. 1855 fra Øverbø. De døpte barn bosatt på Gurholt frem til 1886. Ole Peter Solvesen Øverbø var bror til Karoline Solvesdatter og han skilte i 1888 ut Øverbø/Aasen - løpenummer 530c - senere Bnr.17 fra Øverbø Bnr.4.  Nils og Karen døpte barn bosatt på Øverbø/Åsen fra 1889, så de bodde nok på plassen fra den ble skilt ut. Karoline døde på Åsen i 1891. Nils bodde videre på gården. Karoline døde på Åsen i 1891. Nils bodde videre på gården og i 1900 solgte Ole Peter Solvesen Øverbø/Åsen Bnr.17 til Nils. I 1900 bodde døtrene Trine Marie og Anna sammen med han og i 1910 bodde datteren Olga der. Nils døde i 1911 og ifølge en presteattest døde han på sykehus i Oslo.

 

Barn:

Inga Mathilde Nilsdatter f. 1878 d. 1926

Ingeborg Nilsdatter f. 1879 d. 1893

Trine Marie Nilsdatter f. 1882

Susanne Nilsdatter f. 1884 d. 1948

Olga Nilsdatter f. 1886

Anna Nilsdatter f. 1889 d. 1931

Kristian Nilsen f. 1891 d. 1891

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra 1912 til 1913

 

Hans Martin Larsen f. 1871 fra Gonsholt giftet seg i 1899 med Inga Mathilde Nilsdatter f. 1878. Hun var datter av overnevnte Nils Svendsen. Etter skifte etter Nils Svendsen Aasen var det i 1912 datteren Inga Nilsdatter og hennes mann som overtok Øverbø/Aasen Bnr.17. Nils og Inga bodde på Rød og bodde nok ikke på Åsen. De solgte i 1913 Øverbø/Aasen Bnr.17 til Peter P Rød.

 

Se Rød

 

 

Nevnt/Bruker her fra 1913 til 1917

Det må ha vært Peder Pettersen 1887 fra Rød som kjøpte Øverbø/Aasen Bnr.17 i 1913. Han hadde giftet seg året før med Hanna Mathilde Antonsdatter f. 1889. De bodde trolig ikke på gården. Peder Rød solgte gården igjen i 1917 til Hans Oluf Gulliksen Åsen.

 

Se Kiste Søndre Bnr.17

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1914 til 1949 (Hans døde i 1972)

 

Hans Oluf Gulliksen f. 1887 fra Gonsholt giftet seg i 1908 med Anna Nilsdatter f. 1889. Anna var datter av overnevnte Nils Svendsen Åsen. De døpte barn på Gonsholt i 1908 og i 1910 og 1912 bosatt på Prestejordet u/Gonsholt Søndre. De nevnes på Prestejordet i 1910. De døpte barn bosatt på Øverbø/Aasen fra 1914. Hans kjøpte gården av Peder Pettersen Rød i 1917. Med dette kom den tilbake til familien til Anna. De skrev seg som Åsen. Anna døde på Åsen i 1931. Hans solgte i 1949 Øverbø/Aasen Bnr.17 til datteren Hjørdis Rød og hennes mann og døde selv i 1972.

 

Barn:

Gunvald Åsen f. 1908

Nils Åsen f. 1910 d. 1912

Nelli Karoline Åsen f. 1912 d. 1995

Henry Åsen f. 1914

Gudrun Åsen f. 1917

Hjørdis Åsen f. 1918 d. 2010

Hans Olav Åsen f. 1920 d. 2002

Agnes Åsen f. 1922

Margrete Åsen f. 1924 d. 1983

Marta Marie Åsen f. 1926 d. 2006

Ruth Åsen f. 1929 d. 2009

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1948

 

Hans Olav Rød f. 1916 fra Rød giftet seg i 1948 med Hjørdis Åsen f. 1918. Hun var datter av Hans Oluf Gulliksen Åsen. De ble bosatt på Øverbø/Åsen og de overtok plassen i 1949 fra hennes far. Hans døde i 1981 og Hjørdis i 2010.

 

Barn:

Asbjørn Rød f. 1945

Randi Rød f. 1950

 

Familieark