| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/Saga og Bakken – Gnr.17 Bnr.4

 

Torsholt/Saga og Bakken løpenummer 525 - senere Bnr.4 inneholder både Saga og Bakkane.

Jeg velger for ordens skyld og lage et gårdsark for Saga og et gårdsark for Bakkane.  

 

 

Se Bakkane

 

 

 

Se Saga

 

 

Manntall for Saga/Bakkane

 

 

 

Torsholt/Saga Bnr.6 ble i 1891 utskilt fra Torsholt Nordre Bnr.1