| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I VIKEN ETTER 1814


 

Viken – Gnr.25 Bnr.8

 

 

 

Viken – løpenummer 547 - senere Bnr.8

Skyldelingsforretning avholt på Viken Bnr.8 den 02.09.1920, hvorved utskilt Viken/Gorningdammen Bnr.9 til Vestfold kraftselskap. Tinglyst 25.09.1920

 

 

Matrikkelen 1905

Viken Gnr.25

Bnr.8 – Viken - eier/bruker F M Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Viken Gnr.25

Bnr.8 – Viken - 0 mark 94 øre - F. M. Treschow

 

 

 

Manntall for Viken