| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I VANEBUSETER ETTER 1814


 

Vanebuseter/Toklev vannfall og Vanebudam Bnr.3

 

 

 

Vanebuseter/Toklev vannfall og Vanebudam Bnr.3 ble i 1920 skilt ut fra Vanebuseter Bnr.1 og Bnr.2 og solgte til Vestfold Kraftselskap:

Skylldelingsforretning avholdt på Vanebuseter Bnr.1 og Bnr.2 den 01.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Toklev vannfall og Vanebudam Bnr.3, tinglyst 25.09.1920

Skjøte fra Treschow Fritzøe til Vestfold Kraftselskap på Toklev vannfall og Vanebudam Bnr.3 m.fl. bruk med diverse anmerkninger og forbehold. Datert 30.03.1922, Tingl. 18.10.1922