| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Gorningøya – Gnr.29 Bnr.20

 

 

Gorningøya nevnes som en husmannsplass under Austad. Plassen ble festet bort i 1825 og nevnes i 1865 tellingen.

Det var to plasser på Gorningøya. Den nordre lå under Gonsholt Søndre og den søndre lå under Austad.

Festebrev på en del av Austad – løpnummer 555a (Gorningøya) fra Lars Arvesen og Ole Larsen til Helge Helgesen, hustru og barn osv. Datert 02.05.1825, tinglyst 05.04.1826

Austad/Gorningøen Bnr.20 ble utskilt fra Austad Bnr.9, 10, 11, og 12 i 1893:

Skylddeling avholdt på Austad Bnr.9 den 27.04.1893, hvorved utskilt en anpart av Austad Bnr.20. Tinglyst 03.06.1893

Skylddeling avholdt på Austad Bnr.10 den 27.04.1893, hvorved utskilt en anpart av Austad Bnr.20. Tinglyst 03.07.1893

Skyldsetningsforretning avholdt på Austad Bnr.11 den 27.04.1893, hvorved en parsell av dette bruk er tillagt Austad Bnr.20. Tinglyst 03.06.1893

Skylddelingsforretning avholdt på Austad Bnr.12 den 27.04.1893, hvorved en parsell av dette bruk et tillagt Austad Bnr.20. Tinglyst 03.06.1893

 

Skjøte på Austad/Gorningøen Bnr.20 fra Maren Ingebretsdatter, Erik Hansen og Gregorius Knudsen til F W Treschow for kr. 900. Datert 12.08.1893, tinglyst 01.09.1893

Skylddelingsforretning avholdt på Austad/Gorningøen Bnr.20 den 02.09.1920, hvorved utskilt til Vestfold kraftselskap Austad/Gorningdammen Bnr.25. Tinglyst 25.09.1920

 

 

Matrikkelen 1905

Austad Gnr.29

Bnr.20 – Gordningøen – eier/bruker F M Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.20 – Gorningøen - 0 mark 01 øre - F. M. Treschow 

 

 

 

Manntall for Austad

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1826 til 1866

 

Helge Helgesen f. ca 1783 fra Eiker i Buskerud nevnes som skoleholder da han giftet seg i Siljan i 1820 med Jøran Nilsdatter f. 1792 fra Teie u/Kiste Søndre. Helge og hans familie fikk festebrev på plassen Gorningøya u/Austad i 1826. I 1865 var det to plasser på Gorningøya. Det var den nordre og den søndre. Denne familien ble husmenn uten jord på Gorningøya under Austad, som var på den søndre plassen av øya. (Den nordre lå under Gonsholt Søndre) Helge døde på Gorningøya u/Austad i 1866. Jøran døde på Øverbø/Sandbrekkene hos sønnen Ole i 1885.

 

Barn:

Ole Helgesen f. 1821 d. 1911

Nils Helgesen f. 1823 d. 1890

Gunhild Helgesdatter f. 1825 d. 1839

Paul Helgesen f. 1827 d. 1847

NN Helgesen f. 1829 d. 1829

Helge Helgesen f. 1830 d. 1886

 

Familieark

 

 

Bakken nevner disse som bosatt på denne delen av Gorningøya etter Helge Helgesen og hans familie:

 

Hans Hansen bodde her i 1870‑åra. Han var tøffelmaker og gift med Anne Tollefsdatter. Hans var fra Brunlanes og født 1831. Anne var fra Sauda og født 1835. Av barna kjenner vi Aslaug som ble født 1871.

(Disse har jeg ikke funnet noe om i kildene i Siljan. JO)

 

Knud Jonsen Riset leide øya i 1880‑åra.

(Dette var da Knut Jonsen f. 1846 fra Riset som giftet seg i 1876 med Gunhild Marie Olsdatter f. 1843 fra Teie u/Kiste. De døpte barn fra 1878 til 1884 på Riset så det må i så fall ha vært etter dette. De var bosatt på Riset også i 1900. De behøver jo ikke å ha bodd der, de kan ha leid den mens de bodde på Riset. JO)

 

Ole Sandbrekkene skal være den siste som bodde på øya. Siden 1890 har det ikke bodd folk der.

(Dette kan ha vært Ole Helgesen f. 1821 som var sønn av overnevnte Helge Helgesen. Han nevnes på Sandbrekkene u/Øverbø. Et annet alternativ er Ole Pedersen f. 1849 og hans familie som bodde på Sandbrekkene u/Øverbø? JO)

 

 

Etter dette har det ikke bodd folk her. (I tellingene i 1900 og 1910 nevnes ikke noen på Gorningøya u/Austad.)