| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLVERØD ETTER 1814


 

 

Sølverød – Gnr.3 Bnr.2

 

 

 

 

Løvenskiold skilte ut Sølverød Bnr.2 – løpenummer 487b fra Sølverød Bnr.1 - løpenummer 487 i 1886 og solgte den, med annet jordgods, til Treschow:

Skylldelingsforretning avholdt av Løvenskiold på Sølverød Bnr.1 - løpenummer 487 den 22.07.1886 hvorved utskilt til Treschow, Sølverød Bnr.2 - løpenummer 487b. Tingl. 13.09.1886

Skjøte fra Løvenskiold til Treschow på, blant annet, Sølverød Bnr.2 - løpenummer 487b. Tingl. 01.12.1886

 

Solverød Bnr.2 ble i 1891 overført/sammenføyd med Solverød Bnr.4:

Sølverød Bnr.2 - løpenummer 487b overført til Sølverød Bnr.4 - løpenummer 486b. Tingl. 15.07.1891