| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Blekevolden – Gnr.29 Bnr.33

 

 

Eiendommen Austad/Blekevolden Bnr.33 ble i 1948 utskilt fra Austad/Skogen Bnr.6:

Skylldeling avholdt på Austad/Skogen Bnr.6 den 13.11.1948, hvorved utskilt en parsell Austad/Blekevolden Bnr.33 til Ole P Austad.

 

Austad/Blekevolden Bnr.33 ble i 1953 solgt sammen med Austad/Søndre Bnr.7 fra Ole Austad til sønnen Peder Austad:

Skjøte på Austad/Søndre Bnr.7 og Austad/Blekevolden Bnr.33 fra Ole P Austad f. 11.09.1884 til sønnen Peder Austad f. 16.09.1922 for kr. 15 000, hvorav for løsøre kr. 8000. Datert 31.12.1953

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.33 – Blekevolden - 0 mark 02 øre - Ole Persen Austad 

 

 

 

Manntall for Austad