| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN ETTER 1814


 

Tveitan Gnr.9 Bnr.7

 

Tveitan (et jordstykke) - løpenummer 500d - senere Bnr.7 ble i 1879 utskilt fra Tveitan (innmarken) - løpenummer 500b - senere Bnr.5:

Skylldelingsforretning avholdt på Tveitan (innmarken) - løpenummer 500b – senere Bnr.5 den 23.08.1879, hvorved utskilt Tveiten - løpenummer 500d – senere Bnr.7 og Tveiten - løpenummer 500e – senere Bnr.8.

 

Tveitan Bnr.7 ble i 1891 sammenføyd med Tveitan Bnr.5. Tingl. 05.07.1891