| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814


 

 

Fjellstua Gnr.16 Bnr.30

 

Fjellstua Bnr.30 nevnes i matrikkelutkastet i 1950 og var et feriested for Union’s arbeidsledere.

 

(Senere adresse: Heivannsveien 488)

 

Manntall Holte

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

Bnr.30 – Fjellstua - 0 mark 04 øre - Arbeidsledergruppen ved Unions bedrifter i Skien