| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Sandbrekka Gnr.19 Bnr.12

 

Senere adresse: Lardalsveien 379

 

Se Sandbrekka u/Øverbø løpenummer 532

 

Øverbø/Sandbrekke - løpenummer 532f - senere Bnr.12 ble i 1858 utskilt fra Øverbø - løpenummer 532a– senere Bnr.7:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø - løpenummer 532a– senere Bnr.7 den 4, 5, 11 og 12.11.1858, tinglyst 14.02.1859, hvorved er utskilt Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 og Øverbø/Sandbrekke - løpenummer 532f - senere Bnr.12.

 

Øverbø/Sandbrekke - løpenummer 532f - senere Bnr.12 ble samme året solgt fra Peder Pedersen (Limi) til Ole Tygesen:

Skjøte på Øverbø/Sandbrekke - løpenummer 532f - senere Bnr.12 fra Peder Pedersen til Ole Tygesen for 700 spd. Datert 10.02.1859, tinglyst 14.02.1859

 

Øverbø/Sandbrekke - løpenummer 532f - senere Bnr.12 ble i 1861 solgt på auksjon i 1861 til Ole Helgesen:

Auksjonskjøte på denne Ole Tygesens eiendom, Øverbø/Sandbrekke - løpenummer 532f - senere Bnr.12, til Ole Helgesen for 390 spd. Datert 12.10.1861, tinglyst 25.11.1861

 

Øverbø/skog - løpenummer 532h – senere Bnr.15 ble i 1863 utskilt fra Øverbø/Sandbrekke - løpenummer 532f - senere Bnr.12:

Skylldelingsforetning avholt den 19.08.1861, tinglyst 04.03.1863 hvorved fra Øverbø/Sandbrekke - løpenummer 532f - senere Bnr.12 er utskilt Øverbø - løpenummer 532h – senere Bnr.15.

 

Kontrakt om at Nils Olsen Sandbrekkene skal overta Øverbø/Sandbrekke Bnr.12 etter faren død:

Kontrakt mellom Ole Helgesen og sønn Nils Olsen Sandbrekkene hvorefter Øverbø/Sandbrekke Bnr.12 skal tilhøre sistnevnte efter farens død mot overtagelse av gjeld, kr. 1800. Datert 17.03.1906, tinglyst 05.06.1912

Attest om at Ole Helgesen Sandbrekkene er død og erklering fra hans arvinger om et de ikke har krav paa noe arv efter ham, samt at de godkjenner foranstaaende kontrakt. Datert 04.03.1912, tinglyst 05.06.1912.

 

Øverbø/en parsell skog Bnr.36 ble i 1917 utskilt fra Øverbø/Sandbrekke Bnr.12 til Lauritz Hansen Omsland:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Sandbrekke Bnr.12 den 11.09.1917, tinglyst 29.09.1917, hvorved til L H Omsland Slemdal er utskilt Øverbø/en parsell skog Bnr.36.

 

Øverbø/Havneret Bnr.37 i Øverbøs seterskog ble i 1918 utskilt fra Øverbø/Sandbrekke Bnr.12:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Sandbrekke Bnr.12 den 10.06 til 29.06.1918, hvorved er ustkilt Øverbø/Havneret Bnr.37 i Øverbøs seterskog.

 

Øverbø/Sandbrekke Bnr.12 ble i 1932 solgt fra Nils Olsen Sandbrekkene til sønnen Edvard Nils Sandbrekkene:

Skjøte på Øverbø/Sandbrekke Bnr.12 fra Nils Olsen Sandbrekkene (enkemann fra 1923) til sønnen Edvard Nils Sandbrekkene for kr. 10 000, hvorav for løsøre kr. 3000, med forbehold om føderaad for selger, verdsatt til kr. 3000 (Hvis han ikke ønsker føderaad skal han ha kr. 500 i kontanter pr. år). Datert 21.10.1931, tinglyst 14.03.1932

 

Øverbø/Sandbrekke Bnr.12 ble i 1941 solgt på auksjon til Hugo Havenstrøm:

Auksjonsskjøte på Øverbø/Sandbrekke Bnr.12 til Hugo Havenstrøm f. 20.08.1899 for kr. 7100. Datert 27.08.1941

 

 

Manntall for Øverbø

 

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1859 til 1861

 

Ole Thygesen f. 1808 kjøpte Øverbø/Sandbrekke i 1859. Han var gift med Kari Hansdatter f. 1814. Ole flyttet fra Solum til Sandbrekkene u/Øverbø i Siljan med sin kone og 6 barn i 1858. Det står da et de hadde kjøpt gård og at de egentlig kom fra Holla. Vi ser et skjøte til han på Sandbrekka ble tinglyst i 1859. Det gikk ikke så bra med familien i Siljan for Øverbø/Sandbrekke ble solgt på auksjon alt i 1861. Familien flyttet nå fra bygden igjen.

 

Barn:

Thyge Olsen f. 1836

Marte Marie Olsdatter f. 1842

Johanne Marie Olsdatter f. 1846 

Inger Olsdatter f. 1852 

Maren Olsdatter f. 1854

Karen Petrea Olsdatter f. 1857

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1865 til 1911

 

Ole Helgesen f. 1821 giftet seg 1. gang i 1842 med Ingeborg Olsdatter f. 1820. De døpte et barn på Island i 1843, men fra 1846 døpte de barn bosatt på Torsholtsaga. Ole ble sagmester på saga der. Ingeborg døde på Torsholtsaga i 1857 og Ole giftet seg på nytt i 1858 med Helvig Nilsdatter f. 1822 fra Toklev u/Island. De nevnes på en av brukerpartene på Torsholtsaga i 1865 og de døpte barn på Torsholtsaga til og med 1865. Ole hadde i 1861 kjøpt Øverbø/Sandbrekkene Bnr.12 og familien flyttet etter hver dit. Helvig døde der i 1898. I 1900 bodde Ole som enkemann på Øverbø/Sandbrekkene Bnr.12 sammen med sønnen Nils og hans familie. Ole døde der i 1911.

 

Se Torsholt - Saga/Bakkane

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1893 til 1935 (De bodde også der noe tidligere)

 

Nils Jacob Olsen f. 1859 var sønn av overnevnte Ole Helgesen. Nils giftet seg i 1881 med Berte Olsdatter f. 1857. Hun var født i Hedrum, men hennes far kom fra Toklev u/Island. De ble bosatt på Øverbø/Sandbrekken Bnr.12 hos hans foreldre og døpte barn der til 1884. I 1887 og 1891 døpte de barn bosatt på Skilbred. Fra 1893 døpte de barn bosatt på Øverbø/Sandbrekken Bnr.12 igjen og nevnes der i 1900 sammen med hans far som da var enkemann. Nils overtok Øverbø/Sandbrekken Bnr.12 etter sin far i 1912. Berte døde i 1921. Øverbø/Sandbrekke Bnr.12 ble i 1932 solgt fra Nils Olsen Sandbrekkene til sønnen Edvard Nilsen Sandbrekkene mot føderåd for seg selv. Nils døde i 1935

 

Barn:

Helga Nilsdatter f. 1882 d. 1965

Ole Nilsen f. 1884 d. 1899

Edvard Nilsen f. 1885 d. 1937

Berte Nilsdatter f. 1887

Olga Nilsdatter f. 1889 d. 1970

Nils Nilsen f. 1891

Jacob Nilsen f. 1893 d. 1952

Petrea Nilsdatter f. 1894 d. 1935

Isak Nilsen f. 1897 d. 1897

Ingeborg Nilsdatter f. 1898 d. 1898

Ingeborg Nilsdatter f. 1899

Hjørdis Nilsdatter f. 1905 d. 1989

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1932 til 1937

 

Edvard Nilsen f. 1885 var sønn av overnevnte Nils Jacob Olsen. Edvard reiste til Amerika i 1906. Han kom tilbake, for i 1932 overtok han Øverbø/Sandbrekke Bnr.12 mot at hans far fikk føderåd. Edvard var ugift og druknet i 1937.

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1940

 

Hugo Evert Havenstrøm f. 1899 fra Skotfoss giftet seg med Hjørdis Nilsdatter f. 1905. Hun var søster til overnevnte Edvard Nilsen. Hennes bror druknet i 1937 og Hugo og Hjørdis kjøpte i 1941 Øverbø/Sandbrekke Bnr.12 på auksjon. Hugo nevnes som eier i 1950. Han døde i 1973. Hjørdis døde i 1989.

 

Barn:

Paul Havenstrøm f. 1927

Frank Havenstrøm f. 1934

Bjørg Havenstrøm f. 1937

 

Familieark