| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814


 

 

Kiste Søndre/Dåpan skog – Gnr.31 Bnr.32

 

 

Se Dåpan Bnr.2

 

Skogseiendommen Kiste Søndre/Daapan Bnr.32 ble utskilt fra Kiste Søndre/Skog Bnr.15 i 1930 og solgte fra Treschow til Hans Andersen Daapan:

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre/Skog Bnr.15 den 28.02.1930, hvorved til Hans Daapan er utskilt Kiste Søndre/Daapan Bnr.32. Tinglyst 17.03.1930

Skjøte på eiendommen Kiste Søndre/Daapan Nedre Bnr.32 og Bnr.31 fra Treschow til Hans Andersen Daapan for kr. 14000 med div bestemmelser osv. Datert 07.11.1930, tinglyst 17.11.1930

 

Enken etter Hans Andersen Daapan solgte i 1942 skogseiendommen Kiste Søndre/Daapan til datteren Agnes Sofie:

Skjøte på eiendommen Kiste Søndre/Daapan Nedre Bnr.32 og Bnr.31 fra Hella Daapan f. 05.10.1872 (hens. i uskiftet-bo efter Hans Daapan ifl. bevilling av 06.03.1942) til datteren Agnes Sofie Hansen Daapan f. 15.02.1899 for kr. 14000. Datert 28.04.1942

 

 

Matrikkelen 1950

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.32 – Daapan - 0 mark 10 øre - Agnes Sofie Hansen Daapan 

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1930

 

Se Dåpan Bnr.2