| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814


 

 

Holtsdalen u/Holtrønningen Bnr.19

 

 

Plassen Holtsdalen ble ifølge Bakken utskilt fra Holtrønningen Bnr.19 i 1918. Dette var ikke en matrikulert eiendom bare en plass.

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1918 til 1924

 

Nils Arnt Pedersen (Holt) f. 1886 var fra Holtrønningen.  Plassen Holtsdalen ble utskilt fra Holtrønningen u/Kiste Søndre i 1918. Nils ryddet og bygget denne plassen og var der til 1924. Han giftet seg i Lardal i 1923 med Anna Olette Løkka f. 1890 fra Tveitan i Lardal. Nils overtok feste på Afsøla i 1934 etter sin bror Lars. De flyttet fra Afsøla i 1953. Anna døde i 1967 og Nils i 1971.

 

Se Afsøla u/Sølland

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1924 til 1938 (Ingeborg døde i 1950 og Johan Edvard døde i 1965.)

 

Johan Edvard Olsen f. 1872 fra Hvarnes giftet seg i Hvarnes i 1903 med Ingeborg Pedersdatter f. 1880 fra Holtsrønningen. De døpte barn bosatt på Svartåen i Kodal i Annebu i 1904 og 1904. De var bosatt på Svartåen i 1910. I 1912 og 1914 døpte de barn bosatt på Kirkerud i Hvarnes. De kom så til Siljan og var på Sortedal en periode. I 1918 bodde de på Sortedal, for da ble sønnen Ole konfirmert bosatt der. De flyttet nok ca 1924, for dette året ble Johan bruker på Holtsdalen u/Kiste Søndre. Sønnen Bjarne overtok som bruker etter faren på Holtsdalen i 1938. Ingeborg døde i 1950. Johan Edvard døde i 1965.

 

Barn:

Ole Johansen Holtsdalen f. 1904 d. 1982

Paulus Holtsdalen f. 1907 d. 1996

Bjarne Holtsdalen f. 1912 d. 1978

Johan Holtsdalen f. 1914 d. 1982

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1938

 

Bjarne Holtsdalen f. 1912 var sønn av overnevnte Johan Edvard Olsen. Bjarne giftet seg i 1935 med Saave Oprand f. 1910 fra Skafså. Bjarne overtok Holtsdalen etter foreldrene i 1938. Han døde i 1978. Saave døde i Siljan i 1997.

 

Barn:

Thorbjørn Holtsdalen f. 1937 d. 2010

Reidar Holtsdalen f. 1939 d. 2012

Aage Holtsdalen f. 1943

Aase Synnøve Holtsdalen f. 1946

Randi Holtsdalen f. 1956

 

Familieark