| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I 


 

Gurholt/Svingen – Gnr.23 Bnr.25

 

Senere adresse Gurholtveien 225

 

Treschow skilte i 1922 ut Gurholt/Svingen Bnr.25 fra Gurholt/Haugen Bnr.10 og solgte den til Anton Jensen Kiste i 1923:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Haugen Bnr.10 den 07.06.1922, hvorved er utskilt Gurholt/Svingen Bnr.25. Tinglyst 24. 06.1922

Skjøte på Gurholt/Svingen Bnr.25 fra F M Treschow til Anton Jensen Kiste for kr. 5000 med forbehold fra selger om veirett, strandrett, jagtrett, tømmerlegger osv. Datert 28.04.1923, 16.05.1923

 

Anton Jensen Kiste solgte i 1926 Gurholt/Svingen Bnr.25 til sønnen Albert A Kiste:

Skjøte på Gurholt/Svingen Bnr.25 fra Anton Jensen Kiste til sønnen Albert A Kiste for kr. 10 000. Datert 04.12.1925, tinglyst 13.01.1926

 

Albert A Kiste og konen solgte i 1932 Gurholt/Svingen Bnr.25 til Ole Øksenholt:

Skjøte på Gurholt/Svingen Bnr.25 fra Albert A Kiste og hustru Hanna til Ole Øksenholt for kr. 13 100, hvorav for løsøre kr. 1200. Datert 09.05.1932, tinglyst 08.07.1932

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.25 – Svingen - 0 mark 34 øre - Ole Oksenholt 

 

 

 

Manntall for Gurholt

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1923 til 1926

(Syvert) Anton Jensen f. 1852 var gift med Inger Johanne Sivertsdatter f. 1857. De var bosatt på Kiste og Inger Johanne døde der i 1914. Treschow skilte i 1922 ut Gurholt/Svingen Bnr.25 og solgte den i 1923 til Anton. Anton solgte i 1926 Gurholt/Svingen Bnr.25 til sønnen Albert.

 

Se Kiste Søndre

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1926 til 1932

 

Albert Antonsen Kiste f. 1898 fra Kiste var sønn av overnevnte (Syvert) Anton Jensen. Albert giftet seg med Hanna Fritzen f. 1905 i Skien. Albert kjøpte i 1926 Gurholt/Svingen Bnr.25 av sin far. Han solgte i 1932 plassen til sin svoger Ole Øksenholt. Øverbø/Granlund Bnr.50 ble i 1936 utskilt fra Øverbø/Skog Bnr.43 og solgt fra Hans og Solve Øverbø til Albert Kiste. Albert solgte i 1954 Øverbø/Granlund Bnr.50 til Knut Heistad. Albert og familien flyttet til Stulen i Gjerpen. Hanna døde i 1971 og Albert døde i 1992.

 

Se Øverbø/Granlund Bnr.50

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1932 til 1962 (Susanne Pauline til 1976)

 

Ole Kristian Johannesen Øksenholt f. 1886 var født i Lardal, men foreldrene nevnes en periode på Løkka i Siljan. Han giftet seg i 1918 med Susanne Pauline Antonsen Kiste f. 1887 fra Kiste. De døpte barn bosatt på Austad, men i 1932 kjøpte de Gurholt/Svingen Bnr.25 av overnevnte Albert Kiste. Albert var bror til Susanne Pauline. Treschow skilte i 1932 ut eiendommen Gonsholt Søndre/en parsell Bnr.20 fra Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 og solgte eiendommen til Ole i 1939. Ole døde i 1962. Sønnen Albert Johan Øksenholt overtok Gurholt/Svingen Bnr.25 i 1967. Susanne Pauline døde i 1976.

 

Barn:

Albert Johan Øksenholt f. 1919 d. 1999

Trygve Øksenholt f. 1921 d. 2003

Johanne Marie Øksenholt f. 1923

Edle Øksenholt f. 1925 d. 2015

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1967

 

Albert Johan Øksenholt f. 1919 giftet seg i 1948 med Ingeborg Petra Øverbø f. 1917. Albert overtok i 1967 Gurholt/Svingen Bnr.25. Han døde i 1999. Ingeborg Petra døde i 2007.

 

Se under hans foreldre