| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Søndre/Rødset-Bekkedalen – Gnr.28 Bnr.22

 

 

Treschow skilte i 1940 ut eiendommen Gonsholt Søndre/Rødset-Bekkedalen Bnr.22 fra Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 og solgte den til Nils Gustavsen:

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 den 04.11.1940, hvorved er utskilt eiendommen Gonsholt Søndre/Rødset-Bekkedalen Bnr.22.

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Rødset-Bekkedalen Bnr.22 fra Treschow til Nils Gustavsen f. 14.10.1879 for kr. 100. Datert 04.04.1941

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.22 - Rødset, Bekkedalen - 0 mark 03 øre - Nils Gustavsen 

 

 

 

Manntall for Gonsholt Søndre