| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Solberg Gnr.19 Bnr.30

 

Senere adresse: Øverbølia 83

 

Eiendommen Øverbø/Solberg Bnr.30 ble i 1913 utskilt, og solgt, fra Øverbø/Rønningen Bnr.9 av Ole Jansen til hans bror Johan Jansen:

Kjøpekontrakt hvorved Ole Jansen Rødningen sælger til Johan Jansen persellen Solberg u/Øverbø for kr. 200 osv. Datert 12.10.1897, tingl. 12.02.1913

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Rønningen Bnr.9 den 22.01.1913, tingl. 22.02.1913, hvorved til Johan Jansen er utskilt Øverbø/Solberg Bnr.30

 

Den overnevnte kontrakten var tinglyst i 1913. Johan Jansen døde i 1910 og enken etter Johan giftet seg på nytt i 1912 med Anders Eriksen Rundquist som da ble eier av Øverbø/Solberg Bnr.30. De solgte gården i 1913 til Hans Nilsen:

Kjøpekontrakt fra Anders Eriksen Skilbred og hustru Mathilde Paulsen til Hans Nilsen på Øverbø/Solberg Bnr.30 for kr. 500. Datert 25.03.1913, 03.05.1913.

 

Johan Olsen var sønn av overnevnte Ole Jansen. Han kjøpte Øverbø/Solberg Bnr.30 i 1922 av Hans Nilsen. Johan nevnes også som kjøper av Øverbø/Solberg Bnr.30 på auksjon i 1924:

Kjøpekontrakt fra Hans Nilsen til Johan Olsen Rønningen på Øverbø/Solberg Bnr.30 for kr. 2200. Datert 22.06.1922, tinglyst 12.07.1922

Aukjsonskjøte på Øverbø/Solberg Bnr.30 til Johan Olsen for kr. 50. Datert 29.12.1923, tinglyst 16.01.1924.

 

Johan Olsen solgte noen måneder senere Øverbø/Solberg Bnr.30 til sin bror Teodor Olsen:

Skjøte på Øverbø/Solberg Bnr.30 fra Johan Olsen Rønningen til Teodor Olsen Rønningen for kr. 3500. Datert 25.04.1924, tinglyst 14.05.1924.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.30 - Solberg - 0 mark 03 øre - Teodor Olsen Rønningene

 

 

Manntall for Øverbø

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1897 til før 1910

 

Johan Jansen f. 1859 fra Rønningen u/Øverbø giftet seg i 1888 med Tilla Petra Paulsdatter f. 1869 fra Lardal. De ble bosatt på Rønningen u/Øverbø. Hans bror, Ole Jansen, var da eier av Rønningen u/Øverbø. Ifølge en kontrakt datert 1897, som ble tinglyst i 1913, så solgte hans bror Ole Jansen Rønningen plassen Solberg u/Øverbørønningen Bnr.9 til Johan Jansen. Johan og familien bodde nok da på denne plassen fra 1897. Vi ser dem der i tellingen i 1900. Johan døde i 1910 på Øverbørønningen og bodde nok da på plassen Solberg. Den overnevnte kontrakten var, som nevnt, datert 1897 og tinglyst i 1913. Johan Jansen døde i 1910 og enken etter Johan bodde i 1910 tellingen på en av to husstander på Øverbø/Rønningen Bnr.9. Dette var nok da Solberg u/Øverbørønningen Bnr.9. Hun giftet seg på nytt i 1912 med Anders Eriksen Rundquist. Han ble da eier av Øverbø/Solberg Bnr.30. Anders Eriksen Rundquist solgte Øverbø/Solberg Bnr.30 i 1913.

 

Barn:

Jacob Johansen f. 1888 d. 1893

Peder Johansen f. 1890 d. 1911

Teodor Johansen f. 1892 d. 1910

Magna Johansdatter f. 1895

Jacob Johansen f. 1897

Ivar Johansen f. 1901

 

Familieark

 

 

 

Nevnt/Bosatt/Bruker her fra 1913 til 1922

 

En Hans Nilsen kjøpte i 1913 Øverbø/Solberg Bnr.30 av Anders Eriksen Rundquist i 1913. Jeg har ikke finnet ut hvem denne Hans Nilsen var. Han solgte Øverbø/Solberg Bnr.30 videre i 1922.

 

 

 

Nevnt her i 1922

 

Johan Olsen f. 1880 var sønn av Ole Jansen på Øverbø/Rønningen Bnr.9. Han kjøpte Øverbø/Solberg Bnr.30 i 1922 av Hans Nilsen. Johan nevnes også som kjøper av Øverbø/Solberg Bnr.30 på auksjon i 1924. Johan Olsen solgte noen måneder senere eiendommen til sin bror Teodor Olsen.

 

Se Rønningen u/Øverbø

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1924

 

Teodor Olsen f. 1892 kom fra Rønningen u/Øverbø. Teodor giftet seg i 1923 med Hanna Mathilde Myrvang f. 1900 fra Torsholtsaga. De ble bosatt på Øverbørønningen. Hans bror, Johan Olsen, solgte i 1924 Øverbø/Solberg Bnr.30 til Teodor. Teodor nevnes på Solberg også i 1950. Hanna Mathilde døde i 1976. Teodor i 1981.

 

Barn:

Olav Rønningen f. 1923 d. 1986

Margith Bergliot Rønningen f. 1924

Dagny Rønningen f. 1926 d. 2012

Thora Helene Rønningen f. 1928

Anton Rønningen f. 1929

Jan Rønningen f. 1932

Sigurd Rønningene f. 1934 d. 2014

Borgny Karine Rønningen f. 1936

Halvard Rønningen f. 1939

Tore Rønningen f. 1941

Ivar Rønningen f. 1947

 

Familieark