| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLVERØD ETTER 1814


 

 

Sølverød – Gnr.3 Bnr.4

 

 

Løvenskiold skilte ut Sølverød Bnr.4 – løpenummer 488b fra Sølverød Bnr.3 - løpenummer 488 i 1886 og solgte den, med annet jordgods, til Treschow:

Skylldelingsforretning avholdt av Løvenskiold på Sølverød Bnr.3 - løpenummer 488 den 22.07.1886 hvorved utskilt Treschow, Sølverød Bnr.4 - løpenummer 488b. Tingl. 13.09.1886

Skjøte fra Løvenskiold til Treschow på, blant annet, Sølverød Bnr.4 - løpenummer 488b. Tingl. 01.12.1886

 

Treschow slo sammen Sølverød Bnr.2 med Sølverød Bnr.4 i 1891:

Sølverød Bnr.2 - løpenummer 487b overført til Sølverød Bnr.4 - løpenummer 486b. Tingl. 15.07.1891

 

Treschow skilte ut Sølverød Vestre Bnr.5 og Sølverød Østre Bnr.6 fra Sølverød Bnr.4 i 1891:

Skylldelingsforretning avholdt av Treschow på Sølverød Bnr.4 - løpenummer 486b den 17.09.1891, hvorved Sølverød Vestre Bnr.5 og Sølverød Østre Bnr.6 er utskilt.

 

 

Matrikkelen 1905

Sølverød Gnr 3

Bnr.4 - Solverød - eier/bruker Løvenskiold

 

 

Treschow skilte ut Sølverød/Opdalen skolegård Bnr.7, Sølverød/en parsell Bnr.8 og Sølverød/Elvestad Bnr.9 fra Sølverød Bnr.4 i 1921 og 1925:

Skylldelingsforretning avholdt av Treschow på Sølverød Bnr.4 - løpenummer 486b den 12.10.1921, hvorved til Siljan Kommune er utskilt Sølverød/Opdalen skolegård Bnr.7. Tingl. 29.10.1921

Skylldelingsforretning avholdt av Treschow på Sølverød Bnr.4 - løpenummer 486b den 14.11.1921, hvorved til Simon A Sølverød er utskilt Sølverød/en parsell Bnr.8. Tingl. 26.11.1921

Skylldelingsforretning avholdt av Treschow på Sølverød Bnr.4 - løpenummer 486b den 04.11.1925, hvorved til Nils M Rød er utskilt Sølverød/Elvestad Bnr.9. Tingl. 28.11.1925