| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Stenstad – Gnr.29 Bnr.32

 

Senere adresse Kisteveien 7

 

Eiendommen Austad/Stenstad Bnr.32 ble i 1946 utskilt fra Austad Bnr.10 og solgt fra Jacob G Austad til Harald Vierød:

Skylldeling avholdt på Austad Bnr.10 den 30.04.1946, hvorved utskilt eiendommen Austad/Stenstad Bnr.32.

Skjøte på eiendommen Austad/Stenstad Bnr.32 fra Jacob G Austad f. 24.01.1885 til Harald Vierød f. 22.07.1904 for kr. 600. Datert 30.04.1946

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.32 – Stenstad - 0 mark 05 øre - Harald Vierød 

 

 

 

Manntall for Austad

 

 

 

 

Bosatt her fra 1946

 

Harald Vierød f. 1904 fra Vierød giftet seg med Gudrun Nilsdatter Austad f. 1908. Hun var født på Bøle i Gjerpen, men foreldrene kom fra Austad i Siljan. Eiendommen Austad/Stenstad Bnr.32 ble i 1946 utskilt fra Austad Bnr.10 og solgt fra Jacob G Austad til Harald Vierød. Han og kona døde samme dag i 1994. 

 

Barn:

Helge Gregorius Vierød f. 1937

 

Familieark