| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND ETTER 1814

 


 

Serkland Gnr.22 Bnr.3

 

 

Serkland løpenummer 539c – senere Bnr.3 ble i 1873 utskilt fra Serkland løpenummer 539 – senere Bnr.1:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland løpenummer 539 – senere Bnr.1 den 12.09.1873, hvorved utskilt Serkland/indmarken løpenummer 539b – senere Bnr.2, Serkland løpenummer 539c- senere Bnr.3 og Serkland løpenummer 539d- senere Bnr.4. Tinglyst 01.11.1873

 

Serkland Bnr.3 ble i 1891 sammenføyd med Serkland/indmarken Bnr.2:

Serkland Bnr.3 ble i 1891 sammenføyd med Serkland/indmarken Bnr.2. Tinglyst 15.07.1891