| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814


 

 

Skogly Gnr.16 Bnr.23

 

Skogly Bnr.23 ble skilt ut fra Heivandsstykke Bnr.10 i 1946.

 

 

Manntall Holte

 

 

Nils Vetlesen Torsholt skilte i 1946 ut Skogly Bnr.23 fra Heivandsstykke Bnr.10 og solgte den til Nils Jansen: (Se under hans far Teodor Jansen Holte)

Skylldelingsforretning avholdt 16.09.1946 på Heivandsstykke Bnr.10, hvorved til Nils Jansen er utskilt Skogly Bnr.23.

Skjøte fra Nils W Thorsholt på Skogly Bnr.23 (over 88 år gammel) til Nils Jahnsen f. 14.10.1908 for kr. 330. Datert 23.09.1946

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

Bnr.23 – Skogly - 0 mark 02 øre - Nils Jahnsen