| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I VIKEN ETTER 1814


 

Viken/innmarken – Gnr.25 Bnr.2

 

 

Viken/indmarken – løpenummer 544b- senere Bnr.2 ble i 1873 utskilt fra Viken – løpenummer 544. Det var da brukt av Peder Nilsen Austad.

Skyldelingsforretning avholt på Viken – løpenummer 544 den 09.09.1873, hvorved utskilt, blant annet, Viken/indmarken – løpenummer 544b- senere Bnr.2, som brukes av Peder Nilsen.

Skyldelingsforretning avholt på Viken/indmarken Bnr.2 den 02.09.1920, hvorved utskilt Viken/Gorningdammen Bnr.9 til Vestfold kraftselskap. Tinglyst 25.09.1920

 

 

Matrikkelen 1905

Viken Gnr.25

Bnr.2 - Viken (indmarken) - eier/bruker F M Treschow

 

Matrikkelutkast 1950

Viken Gnr.25

Bnr.2 - Viken (innmarken) - 0 mark 21 øre - F. M. Treschow

 

 

Manntall for Viken