| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814


 

 

Holte Gnr.16 Bnr.5 – skog – løpenummer 522b

 

Skogseiendommen Holte Bnr.5.- løpenummer 522b ble skilt ut fra Holte løpenummer 522al av Nils Hansen Holte i 1832.

 

 

Manntall Holte

 

 

Nils Hansen Holte skilte i 1832 ut skogseiendommen Holte løpenummer 522b - senere Bnr.5 og solgte den til Løvenskiold sammen med en skogseiendom på Høiseth:

Skjøte fra Nils Hansen Holte til statsminister Løvenskiold paa 6 ¾ skind i Holte (løpenummer 522b – senere Bnr.5) og 3 skind i Høiseth. Tingl. 26.06.1832

 

Løvenskold solgte i 1896, blant annet, skogseiendommen Holte Bnr.5 til Treschow:

Skjøte på Holte (Skogen) Bnr.5 med flere bruk fra Kammerherrinde H Løvenskiold til F W Treschow for kr. 400 000, tinglyst 01.12.1896

 

I 1945 ble plassen Heistad Bnr.21 skilt ut fra Holte Bnr.5 av Treschow til Nils H Bakkene:

Skyldelingsforretning avholt på Holte Bnr.5 (skogen) avholt 16.07.1945, hvorved til Nils H Bakkene er utskilt Heistad Bnr.21

 

Matrikkelen 1905

Holtet Gnr.16

Bnr.5 – Holtet (skog) – eier/bruker F M Treschow

Bnr.6 – Holtetstykkerne – eier/bruker F M Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

Bnr.5 - Holte (skog) - 1 mark 55 øre - F. M. Treschow       

Bnr.6 - Holtestykkerne - 0 mark 72 øre - F. M. Treschow