| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Høgli Gnr.19 Bnr.65

 

Senere adresse: Lardalsveien 143

 

 

Øverbø/Høgli Bnr.65 ble i 1946 utskilt fra Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 og solgt fra Anton Sikane til Johan J Holtedalen:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 den 20.08.1946, hvorved er utskilt Øverbø/Høgli Bnr.65.

Skjøte på Øverbø/Høgli Bnr.65 fra Anton Sikane f. 25.03.1898 til Johan J Holtedalen f. 03.03.1914 for kr. 200. Datert 11.04.1946.

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.65 – Høgli - 0 mark 05 øre - Johan J. Holtedalen

 

 

 

Manntall for Øverbø

 

 

Bosatt her fra 1946

 

Johan Holtsdalen f. 1914 fra Holtsdalen kjøpte i 1946 Øverbø/Høgli Bnr.65 av Anton Sikane. Johan døde i 1982.

 

Familieark