| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

Brattås – Gnr.11

Denne gården lå ved Rekadalen, sydøst for Rødstjern. Den grenset mot Sølland i nord, Søntvedt i nordøst og Skilbred i syd.

 

Brattås var i 1814 eid av Løvenskold.

 

Se Brattaas før 1814

 

 

Løvenskiold solgte gården Brattås til Treschow i 1886:

Skjøte fra Kammerherinde H Løvenskiold til Kammerherre F W Treschow paa Brattaas og fl. eiendomme. (thingl. 01.12.1886)

 

 

 

Manntall for Brattås

 

 

Det var ikke bosatt folk på Brattås. Dette var en skogseiendom som ble brukt av flere.