| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND ETTER 1814


 

Serkland/Serklandselven Gnr.22 Bnr.8

 

 

Treschow skilte i 1920 ut Serkland/Serklandselven Bnr.8 m. m. fra Serkland Bnr.1 og Serkland/Engrydningen Bnr.4 og solgte den til Vestfold Kraftselskap:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland Bnr.1 den 02.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Serkland/Serklandselven Bnr.8. Tinglyst 25.09.1920

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/Engrydningen Bnr.4 den 02.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Serkland/Serklandselven Bnr.8. Tinglyst 25.09.1920

Skjøpte på Serkland/Serklandselven Bnr.8 fra Treschow til Vestfold Kraftselskap m. flere bruk for kr. 5 400 000. Datert 30.03.1922, tinglyst 18.10.1922

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Serkland Gnr.22

Bnr.8 - Serklandselven - 0 mark 10 øre - Vestfold kraftselskap

 

 

 

Manntall for Serkland