| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

 

Kiste Nordre – Gnr.30

 

Gården ligger i ytre Siljan, øst for elva og syd for Gorningen. Den grenser mot Vika i nord, Austad i vest og mot Kiste Søndre i syd.

Se Kiste Nordre før 1814

 

 

Kongen eide Kiste Nordre i 1814.

 

 

Manntall for Kiste Nordre

 

 

 

 

(Med Kiste Nordre (skoven) Bnr.1 Kiste Nordre/Modalen Bnr.2 Kiste Nordre/Gorningdammen Bnr.3 og  Kiste Nordre (skoven) Bnr.4)

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

Litt om eierskapet:

Skyld totalt 6 huder 6 skinn.

Grevskapet kjøpte hele Kiste Nordre i 1736. Den dansk-norske kongen, Christian den 6’te, overtok i 1805 grevskapets gods. Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether, kalt ”Grevlingene”, overtok det gamle godset etter grevskapet fra kongen i 1817. ”Grevlingene” greide derimot ikke sine forpliktelser så Wilhelm Treschow kjøpte dette godset, og da også Kiste Nordre, av dem i 1835. (datert 18.11.1835, thingl. 19.01 og 03.02.1836)

 

Det var to løpenummer på Kiste Nordre i 1838.

 

 

Her følger Kiste Nordre - løpenummer 557 og Kiste Nordre - løpenummer 558.

 

 

Del 1 - Kiste Nordre - løpenummer 557 (Oppstua)

 

Det var en bruker på løpenummer 557 i 1838 og 1865.

 

Matrikkelen 1838

Kiste nordre matrikkelnr.184 (gammelt matrikkelnummer 139)

Løpenummer 557 - Kiste nordre - skyld 3 huder 3 skinn - oppsitter Daniel Nilsen   

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1780 til 1822 (Ingeborg til 1830)

 

Nils Pedersen f. 1757 kom fra Kiste Nordre og var sønn av Peder Olsen Kiste Nordre. Nils giftet seg 1. gang i 1780 med Anne Danielsdatter f. 1756 fra Torsholt. Han overtok som bruker på en brukerpart av Kiste Nordre (Oppstua) etter sin far. Anne døde der i 1789. Nils giftet seg 2. gang samme året med enken etter Nils Svendsen Austad, Ingeborg Jacobsdatter f. 1751. De bodde videre på Kiste Nordre som en av tre brukere. Nils døde der i 1822 og Ingeborg i 1830.

 

Se Kiste Nordre før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1817 til 1860

 

Daniel Nilsen f. 1792 var sønn av overnevnte Nils Pedersen. Han fikk i 1817 et uekte barn med Gunhild Nilsdatter f. 1801 fra Teie u/Kiste Søndre. Daniel giftet seg 1. gang i 1817 med Anne Ingebretsdatter f. 1794 fra Tveitan i Siljan. De ble bosatt på Kiste og Anne døde der i 1821. Daniel giftet seg på nytt i 1822 med Berte Marie Larsdatter f. 1803 fra Austad. Daniel overtok som leilending på Kiste Nordre etter sin far. Berte Marie døde der i 1846. Daniel bodde der videre som enkemann og døde i 1860.

 

Daniel Nilsen og Gunhild Nilsdatter sitt uekte barn:

Nils Danielsen f. 1817 d. 1821

 

Daniel Nilsen og Anne Ingebretsdatter sine barn:

Ingeborg Danielsdatter f. 1818 d. 1828

Peder Danielsen f. 1820 d. 1821

 

Daniel Nilsen og Berte Marie Larsdatter sine barn:

Nils Danielsen f. 1823 d. 1888

Lars Danielsen f. 1825 d. 1891

Peder Danielsen f. 1827 d. etter 1910

Ole Danielsen f. 1829 d. 1830

Anders Danielsen f. 1831 d. 1832

Anne Helvig Danielsdatter f. 1833 d. 1915

Ole Danielsen f. 1835

Hans Martin Danielsen f. 1838

Ingeborg Kirstine Danielsdatter f. 1840 d. 1841

Ingeborg Marie Danielsdatter f. 1843 d. 1844

Berte Marie Danielsdatter f. 1846 d. 1917

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1856 til 1875

 

Peder Danielsen f. 1827 var sønn av overnevnte Daniel Nilsen. Peder giftet seg i 1856 med Maren Kirstine Olsdatter f. 1829 fra Austad. De ble bosatt på Kiste Nordre. Hans far døde som leilending der i 1860 og Peder overtok som leilending etter han. Vi finner familien der i 1865 og da ser vi at Peder sin nevø, hans bror Nils sin sønn, Daniel Nilsen var bosatt hos dem som pleiesønn. Peder og Maren Kirstine fikk ingen egne barn. Peder og Maren Kirstine flyttet til Sandar i 1875. Pleiesønnen/nevøen Daniel Nilsen flyttet med dem. I 1900 var de bosatt hos Daniel på Vestre Unneberg i Sandar i 1900. Han var nå gift og bodde der med sin familie som selveier. Maren Kirstine døde mellom 1900 og 1910, for da bodde Peder hos Daniel på Vestre Unneberg som enkemann.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1869

 

Kirsten Kittelsdatter f. 1792 fra Finsrud u/Austad var i 1865 legdelem hos Peder Danielsen på Kiste Nordre. Hun døde der i 1869.

 

Se under hennes far

 

 

Treschow avholdt skyldelingsforretning avholdt på Kiste Nordre - løpenummer 557 den 15.10.1873, hvorved utskilt Kiste Nordre (indmarken) - løpenummer 557b, Kiste Nordre/en del av Modalen - løpenummer 557c som brukes av Ole Andersen og Kiste Nordre/en del av Modalen - løpenummer 557d som brukes av Ole Olsen. Den gjenværende delen ble Kiste Nordre (skoven) - løpenummer 557a – senere Bnr.1.

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1874 til 1893

 

Ole Olsen f. 1844 fra Sølland giftet seg i 1874 med Berte Marie Danielsdatter f. 1846 fra Kiste. De ble bosatt på Kiste, og det var på Kiste Nordre. Berte Marie kom jo derfra. Hun var søster til overnevnte Peder Danielsen. Da barna ble født stod det bare Kiste, bortsett fra da tvillingene Mathilde og Anne ble født i 1880, da stod det Nordre Kiste i kirkeboken. Vi ser dem også på Kiste Nordre løpenummer 557b i 1875 tellingen. I 1893 kjøpte Ole gården Gonsholt Søndre/Søre (Skobba) Bnr.9 og de ble bosatt der.

 

Se Gonsholt Søndre

 

 

Da Treschow omorganiserte Kiste Nordre i 1880 og 1888 (se under) ble flere bruk en del av Kiste Søndre. Den parten som brukes av Ole Olsen ble Kiste Søndre Bnr.16. (Det virker som om det var løpenummer 558c så han kan ha bodd der.)

 

 

Del 1 - Kiste Nordre - løpenummer 558 (Søstua)

 

Det var en bruker på løpenummer 558 i 1838. I 1865 nevnes to brukerparter, løpenummer 558a og løpenummer 558b.

 

Matrikkelen 1838

Kiste nordre matrikkelnr.184 (gammelt matrikkelnummer 139)

Løpenummer 558 - Kiste nordre - skyld 3 huder 3 skinn - oppsitter Jacob Svendsen   

 

Bygselseddel til 1 5/8 hud i Kiste Nordre som har vært brukt av Niels Danielsens enke til Jacob Svendsen og hustru. Datert 16.06.1837, tinglyst 15.06.1837

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1779 til 1835

 

Nils Danielsen f. 1759 fra Torsholt giftet seg 1. gang i 1779 med enken på en av brukerpartene på Kiste Nordre, Anne Simensdatter f. 1741. Han ble gjennom dette giftemålet bruker på denne brukerparten på Kiste Nordre. De nevnes som brukere der i tellingene i 1782 og 1801. Anne døde på Kiste Nordre i 1821. Nils giftet seg så 2. gang med Ingebor Matiasdatter f. 1791 fra Tangen u/Austad. Han døde på Kiste Nordre i 1835. Ingeborg giftet seg på nytt og bodde videre på gården. Nils etterlot seg ingen barn.

 

Se Kiste Nordre før 1814

 

 

 

Kiste Nordre - løpenummer 558a (558c etter 1873)

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1836 til 1873 (Anne Helvig døde der i 1882)

 

Jacob Svendsen f. 1807 fra Austad giftet seg i 1836 med Anne Helvig Pedersdatter f. 1810 fra Hedrum. De ble bosatt på Kiste Nordre som leilending. De nevnes der under matrikkelen i 1838 og i 1865 tellingen. Jacob døde på Kiste i 1870. Anne Helvig brukte gården videre. Da Treschow omorganiserte Kiste Nordre og holdt skylddeling der i 1873, står det følgende om deres del av gården ”Kiste Nordre (indmarken) - løpenummer 558c som brukes av Jacob Svendsens enke”. Anne Helvig nevnes son enke og bruker av Kiste løpenummer 558c i 1875 og døde på Kiste i 1882.

 

Barn:

Svend Jacobsen f. 1837 d. 1878

Peder Jacobsen f. 1839 d. 1881

Maren Jacobsdatter f. 1841

Ingeborg Karine Jacobsdatter f. 1844 d. 1916

Andrine Marie Jacobsdatter f. 1846 d. 1907

Hans Jacob Jacobsen f. 1848 d. 1938

Nils Jacobsen f. 1851 d. før 1900

Kristian Jacobsen f. 1854

Anne Helvig Jacobsdatter f. 1856 d. 1948

 

Familieark

 

 

 

Kiste Nordre - løpenummer 558b

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1840 til 1880 (Ingeborg kan ha bodd der noe lenger)

 

Ole Nilsen f. 1806 fra Island giftet seg i 1840 med Ingeborg Arnesdatter f. 1812 fra Gurholt. De ble bosatt på Kiste Nordre. I 1838 var det bare en bruker på Kiste Nordre løpenummer 558, men i 1865 var det to. Dermed ble det nok to brukere der da Ole og hans familie kom dit som leilendinger i 1840. Ole og hans familie bodde på Kiste Nordre løpenummer 558b. Da Treschow omorganiserte Kiste Nordre, og holdt skylddeling der i 1873, står det følgende om deres del av gården: ” Kiste Nordre (innmarken) - løpenummer 558b som brukes av Ole Nilsen”. De nevnes der også i 1875 tellingen. Ole døde på Kiste Nordre i 1880. Ingeborg bodde i 1900 hos sin sønn Peder på Engelstad. Hun døde der i 1905.

 

Barn:

Ingeborg Marie Olsdatter f. 1840

Arne Olsen f. 1842 d. 1909

Nils Olsen f. 1845 d. 1889

Peder Olsen f. 1847 d. 1919

Regine Olsdatter f. 1850 d. 1922

Ole Olsen f. 1852 d. 1934

Pernille Olsdatter f. 1854 d. 1855

Jacob Olsen f. 1856 d. 1858

 

Familieark

 

 

Treschow avholdt skyldelingsforretning på Kiste Nordre - løpenummer 558 den 15.10.1873, hvorved utskilt Kiste Nordre (indmarken) - løpenummer 558b som brukes av Ole Nilsen, Kiste Nordre (indmarken) - løpenummer 558c som brukes av Jacob Svendsens enke, Kiste Nordre/en del av Modalen - løpenummer 558d som brukes av Ole Andersen og Kiste Nordre/en del av Modalen - løpenummer 558e som brukes av Ole Olsen. Den gjenværende delen ble Kiste Nordre (skoven) - løpenummer 558a - senere Bnr.4.

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1880 til 1893

 

Peder Olsen f. 1847 var sønn av overnevnte Ole Nilsen Kiste. Peder giftet seg i 1892 med Karoline Elise Vetlesdatter f. 1867 fra Holte. Peder var nok bruker på Kiste Nordre - løpenummer 558b en tid etter hans far døde der i 1880. Han bodde nok der sammen med sin mor. Da Treschow omorganiserte Kiste Nordre i 1880 og 1888 (se under) ble flere bruk en del av Kiste Søndre. Den parten som brukes av Peder Olsen ble Kiste Søndre Bnr.17. Peder kjøpte i 1893 Engelstad/Søndre (Søstua) Bnr.3 av Treschow.

 

Se Engelstad/Søndre Bnr.3

 

 

Da Treschow omorganiserte Kiste Nordre i 1880 og 1888 (se under) ble flere bruk en del av Kiste Søndre. Den parten, løpenummer 558b, som brukes av Peder Olsen ble Kiste Søndre Bnr.17.

 

 

I 1880 ble først flere bruk fra Kiste Nordre og Kiste Søndre sammenføyd med Kiste Nordre (indmarken) løpenummer 557b:

Det var løpenummer 558b, 558c, 559g, 559k, 559d, 560d, 559d, 560e, 560g. (Løpenummerne 558 var Kiste Nordre og løpenummerne 559 og 560 var Kiste Søndre.) Denne sammenføyningen ble tinglyst 04.08.1880

Så avholdt Treschow i 1888 skylldeingsforretning på dette da utvidede Kiste Nordre (indmarken) løpenummer 557b:

En part som brukes av Ole Olsen ble Kiste Søndre Bnr.16

En part som brukes av Peder Olsen ble Kiste Søndre Bnr.17

En part som brukes av Jens Olsen ble Kiste Søndre Bnr.18

En part ble Kiste Søndre/Holterønningen Bnr.19

En part ble plassen Kiste Søndre/Teigen Bnr.20

En part som brukes av Arne Pedersen ble Kiste Søndre Bnr.21

Den igjen værende Kiste Søndre Bnr.4 ble sammenføyd med Kiste Søndre Bnr.15

 

Etter 1900 var det ingen bosatte på de brukene som lå under Kiste Nordre.