| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814 


 

Gonsholt Søndre/Aasvang – Gnr.28 Bnr.25

 

Senere adresse Austadveien 425

 

Treschow skilte i 1949 ut eiendommen Gonsholt Søndre/Aasvang Bnr.25 fra Gonsholt Søndre/Vierød Bnr.2 og solgte den til Einar Gustavsen:

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/Vierød Bnr.2 den 27.07.1949, hvorved utskilt til Einar Gustavsen eiendommen Gonsholt Søndre/Aasvang Bnr.25.

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Aasvang Bnr.25 fra Treschow til Einar Gustavsen f. 19.09.1908 for kr. 450 osv. Datert 24.09.1949

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.25 – Aasvang - 0 mark 04 øre - Einar Gustavsen 

 

 

 

Manntall for Gonsholt Søndre

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1949

 

Einar Gustavsen f. 1908 fra Rød/Rødseth giftet seg med Margit Marie Danielsen f. 1917 fra Sørbø/Hagen. Treschow skilte i 1949 ut eiendommen Gonsholt Søndre/Aasvang Bnr.25 fra Gonsholt Søndre/Vierød Bnr.2 og solgte den til Einar Gustavsen. Einar døde i Siljan i 1986. Margit Marie døde der i 1994.

 

Barn:

Oddbjørn Gustavsen f. 1936 d. 2007

 

Familieark