| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Stregerønningen østre Gnr.32 Bnr.19

 

(Moholt Bnr.19 ble kalt Stegerønningen Nordre og Østre. Moholt Bnr.19 ble fra før 1910 tellingen kalt Verket)

 

Strege/Streket var en husmannsplass frem til 1872 da plassen ble utskilt som to egne bruk, Stegerønningen søndre og Stegerønningen nordre/østre.

 

Moholt/Stregrønningen nordre/østre – løpenummer 565e – senere Bnr.19 ble utskilt i 1872:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 565 den 9. juli 1872 og tinglyst 1. august 1872, hvorved utskilt plassen Vranghull - løpenummer 565b – senere Bnr.16, plassen Nygård - løpenummer 565c – senere Bnr.17, søndre Stregerønningen - løpenummer 565d – senere Bnr.18, østre Stregerønningen – løpenummer 565e – senere Bnr.19. Den resterende delen ble Moholt/Eidet - løpenummer 565a.

 

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Stregerønningen østre Bnr.19 den 30.09.1947, hvorved utskilt Moholt/Dalhaug Bnr.38.

 

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Stregerønningen østre Bnr.19 den 22.10.1949, hvorved utskilt Moholt/Aastun Bnr.39.

 

 

 

Matrikkelen 1905

Moholt Gnr.32

Bnr.19 – Strekrydningen nordre - eier/bruker F M Treschow

 

 

 

Matrikkelen 1950

Moholt Gnr.32

Bnr.19 - Strekrydningen søndre nordre - 1 mark 30 øre -F. M. Treschow

 

 

 

 

 

Manntall for Moholt

 

 

 

Denne delen ble i 1872 utskilt som Stregerønningen østre – løpenummer 565e - Bnr.19. (Se også Stregerønningen søndre - løpenummer 565d – senere Bnr.18)

 

 

Bosatt/Bruker her fra rundt 1865 til 1871 (Dorte til 1878)

 

Jacob Nilsen f. 1812 fra Moholt verk giftet seg i 1833 med Dorte Hansdatter f. 1811 som også kom fra Moholt verk. De døpte barn bosatt på Moholt verk og nevnes der i 1865. Jacob og sønnen Nils kjøpte i 1860 gården Berg Gnr.54 Bnr.1 i Lardal på auksjon. Sønnen Nils kom dit ca 1865 så Jacob kan ha bodd der frem til det? De kom til Strege/Streket/Stegerønningen før 1871, for da døde Jacob der. Dorte døde der i 1878. Det er uvisst når de kom dit. Dette var nok da Stegerønningen østre - løpenummer 565e, for der nevnes deres sønn Nils som leilending i 1875.

 

Se Moholt verk

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1871 til 1883

 

Nils Jacobsen f. 1834 var sønn av overnevnte Jacob Nilsen. Nils giftet seg i 1859 med Inger Sofie Jensdatter f. 1837 fra Viken. De døpte barn på Moholt verk i 1860 og 1862. Fra 1865 til 1867 døpte barn på Berg i Svarstad i Lardal i 1865. Nils hadde kjøpte Berg Gnr.54 Bnr.1 i Lardal, sammen med sin far Jacob Nilsen, på auksjon i 1860. De solgte den igjen i 1868. Familien flyttet nå til Løberg i Gjerpen og døpte et barn der i 1871. Etter dette kom de tilbake til Siljan i døpte barn bosatt på Moholt verk i 1874 og 1875. Sønnen Nils f. 1874 ble gravlagt samme året bosatt på Stegerønningen og de nevnes der i 1875. Nils jobbet på verket, men det kan være at dette med Moholt verk var galt og når de døpte barn i 1874 og 1875. Det kan ha vært en feilskriving og at de også da bodde på Stegerønningen. (Stegerønningen ble også siden kalt ”Verket”.) I 1875 bodde de på Stegerønningen (nordre/østre) løpenummer 565e. Hans mor og broren Hans var da bosatt hos dem. De døpte barn bosatt på Stegerønningen i 1878 og 1881. Familien flyttet nå til Gjerpen igjen og nevnes på Frogner som forpaktere i 1891. De nevnes etter dette på Ås og bodde der i 1900. Inger Sofie døde på Langangen u/Fossum i 1908. I 1910 var Nils bosatt som enkemann hos sønnen Hans og hans familie på Gonsholt Bnr.30 under Strømdal. Han døde i Cappelensgate i Skien i 1919 og ble da forsørget av sønnen ifølge kirkeboken.

 

Barn:

Jacob Nilsen f. 1860 d. 1861

Jacob Nilsen f. 1862 d. 1925

Dortea Gunelia Nilsdatter f. 1865

Johan Nilsen f. 1867

Hans Nilsen f. 1871

Nils Nilsen f. 1874 d. 1874

Nils Kristian Nilsen f. 1875 d. 1945

Inger Marie Nilsdatter f. 1878 d. 1944

Mathis Nilsen f. 1881

 

Familieark

 

 

 

Ved siden av overnevnte Nils Jacobsen som var leilending, så bodde det 6 familier/husstander som var losjerende på Stegerønningen (nordre/østre) i 1875

 

 

 

Nevnt her i 1875

 

Anders Jonsen f. 1852 og Petronelle Larsdatter f. 1850 giftet seg i 1875 og nevnes samme året som losjerende på Stegerønningen (nordre/østre).

 

Se under hans far på Dåpan øvre

 

 

Nevnt her i 1875

 

Paul Jacobsen f. 1848 fra Sandsvær og Berte Andrea Sørensdatter f. 1840 fra Hedrum giftet seg i Hedrum 1875 og nevnes samme året som losjerende på Stegerønningen (nordre/østre).

 

Se Finsrud u/Austad

 

 

 

Nevnt her i 1875

 

Einar Ludvigsen f. ca 1800 og Severine Haavardsdatter f. ca 1820 bodde som losjerende på Stegerønningen (nordre/østre) i 1875.                                                                                           

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1875

 

Enken etter Karl Halvorsen f. 1824 som døde på Moholt verk i 1856, Maren Rollefsdatter f. 1812, var losjerende på Stegerønningen (nordre/østre) i 1875. Hun døde på Moholt verk i 1877.        

 

Se Moholt verk

 

 

 

Nevnt her i 1875

 

Den ugifte Anne Margrete Tomasdatter f. 1823 fra Moholt verk var losjerende på Stegerønningen (nordre/østre) i 1875. Hun døde på Sikane i 1883. 

 

Se under hennes far på Moholt verk

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1883 til 1892

 

Johan Kristian Arnesen f. 1853 fra Dåpan nedre giftet seg med Marte Marie Knutsdatter f. 1850. Hun var født på Svartangen i Hedrum, men hennes far kom fra Kløverød i Siljan. Han fester Moholt/Stegerønningen Bnr.19 i 1883, men flyttet til Eidet i 1892.

 

Se Eidet

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1891 til ca 1907 (De nevnes som losjerende her i 1875)

 

Magnus Mathisen f. 1844 i Varmeland i Sverige giftet seg i Siljan i 1875 med Maren Helene Knutsdatter f. 1850. Hun var født i Larvik, men hennes foreldre kom til Moholt verk. De var losjerende på Stegerønningen (nordre/østre) - løpenummer 565e – senere Bnr.19 i 1875. Magnus og Maren Helene var forpaktere på Løkka fra ca 1877 til ca 1891. De nevnes på Moholt/Stregrøningen Bnr.19 i 1900. I 1910 bodde de på Solbakken Bnr.21 under Gurholt hos sønnen Karl Martinius Mathisen. Da sønnen døde i 1919 arvet de plassen, men solgte den i 1921 til sønnen Knut Mathisen. Magnus døde på Solbakken i 1921.

 

Se Moholt/Løkka

 

 

(Moholt Bnr.19 ble fra før 1910 tellingen kalt Verket)

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1907 til 1919

 

Sigvart Julius Antonsen f. 1878 fra Kiste Søndre Bnr.17 giftet seg i Siljan i 1907 med Anna Marie Mathiasdatter f. 1884 fra Hedrum. De døpte barn bosatt på Moholt/Verket frem til 1919. De nevnes i 1910 på Moholt/Verket Gnr.32 Bnr.19. I tellingen kalles plassen Moholt/Verket, men Bnr.19 ble også kaldt Moholt/Stregrøningen nordre Bnr.19, som den også heter i matrikkelen i 1905. Det virker som om Moholt Bnr.19 fikk navnet ”Verket” etter 1900. De har trolig bodd her hele tiden de nevnes på Moholt verk? De døpte barn bosatt på Svartangen i 1921 og 1923. Sigvart døde der i 1931. Anne Marie døde i Siljan i 1953.

 

Barn:

Inga Katrine Svartangen f. 1908 d. 1932

Alf Mathias Svartangen f. 1909 d. 1909

Alf Sigmund Svartangen f. 1910 d- 1932

Margit Svartangen f. 1912 d. 2003

Anton Svartangen f. 1914 d. 1995

Bjarne Svartangen f. 1915 d. 2000

Johan Svartangen f. 1917 d. 1986

Astrid Svartangen f. 1919

Ragnvald Svartangen f. 1921 d. 2008

Ingrid Johanne Svartangen f. 1923 d. 2004

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her rundt 1918

 

Ole Olsen f. 1877 fra Glenna i Gjerpen giftet seg i 1901 med Ingeborg Olsdatter f. 1868 fra Vegen i Sauherad. De døpte barn på Glenna i Gjerpen. Det ser ut til han skrev seg som Glenna. Ole bodde på Findal nordre i Solum i 1910 og jobbet som gråstensmurer. De kom til Siljan og Ole døde der på ”Verket” i 1918. Plassen Stregerønningen østre Gnr.32 Bnr.19 under Moholt ble som nevnt kalt ”Verket”, så dette var trolig der. Ingeborg døde i Siljan i 1943.

 

Barn:

Ågot Olsen f. 1902 d. 1989

Ivar Olsen Glenna f. 1907 d. 1943

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1920 til 1963

 

Anders Ludvigsen f. 1881 fra Lardal giftet seg med Helga Konstanse Edvardsdatter f. 1892 fra Larvik. De bodde den første tiden på Bergan i Lardal, men kom til Siljan og var brukere på Moholt/Verket Bnr.19 fra 1920. Helga døde i 1956 og Anders hadde bygselen til 1959. Sønnen Knut tok over i 1963. Anders døde i Siljan i 1975.

 

Barn:

Gudrun Ludvigsen f. 1915

Lars Edvin Ludvigsen f. 1916 d. 2004

Arnt Henry Ludvigsen f. 1918 d. 2003

Hanna Ludvigsen f. 1919

Karl Ludvigsen f. 1921 d. 1984

Einar Ludvigsen f. 1922

Solveig Ludvigsen f. 1924 d. 2013

Alf Ludvigsen f. 1926

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1963

 

Karl Ludvigsen f. 1921 var sønn av overnevnte Anders Ludvigsen. Karl overtok Moholt/Verket Bnr.19 i 1963. Han døde i 1984

 

Se under hans far