| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814


 

 

Nedre Killemyr u/Killemyr Bnr.13

 

 

Plassen Nedre Killemyr eller ”Fagertun” ble ifølge Bakken utskilt fra Killemyr (Øvre) Bnr.13 i 1913. Dette var ikke en matrikulert eiendom bare en plass.

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1913

 

Den første brukeren på Nedre Killemyr var en Andreas Kjølnes. Han var ifølge Bakken gift med Petra.

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1921

 

Torleif Osvald Johnsen f. 1898 fra Østre Aker giftet seg i Siljan i 1920 med Tone Sofie Pedersdatter f. 1900 fra Holtsrønningen. De overtok Nedre Killemyr, også kalt Fagertun i 1930. De hadde bodd der siden 1921. Torleif døde i Siljan i 1979. Tone Sofie i 1990.

 

Barn:

Asbjørn Johnsen f. 1920 d. 1974

Ellen Johnsen f. 1924

Astrid Irene Johnsen f. 1926

Reidun Johnsen f. 1935

Tore Johnsen f. 1943

 

Familieark