| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/ Sagvoll Gnr.17 Bnr.29

 

Senere adresse: Saga 48

 

 

 

Eiendommen Torsholt/Sagvoll Bnr.29 ble i 1952 utskilt fra Torsholt Bnr.6:

Skylldelingsforretning avholdt 21.05.1952, hvorved eiendommen Torsholt/Sagvoll Bnr.29 ble utskilt fra Torsholt Bnr.6.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17                      

Bnr.29 – Sagvoll - 0 mark 02 øre - F. M. Treschow

 

 

Eiendommen Torsholt/Sagvoll Bnr.29 ble i 1953 solgt fra Treschow til Jørgen Amandus Saga:

Skjøte på Torsholt/Sagvoll Bnr.29 fra F W Treschow til Jørgen Saga f. 11.02.1899 for kr. 1500. datert 04.02.1953

 

 

Bosatt her fra 1953

 

Jørgen Amandus Saga f. 1899 og Anne Elise Kristiansen Tufte f. 1903 kjøpte eiendommen Torsholt/Sagvoll Bnr.29 ble i 1953 og ble nok da bosatt her. Jørgen døde i 1981 og Anne Elise i 1997.

 

Se Saga u/Tveitan