| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN ETTER 1814


 

Tveitan/Sagtangen Gnr.9 Bnr.10

 

Tveitan/Sagtangen (et jordstykke) - løpenummer 501b – senere Bnr.10 ble i 1879 skilt ut fra Tveitan/Saga - løpenummer 501:

Skylldelingsforretning avholdt på Tveitan/Sagen - løpenummer 501 - senere Bnr.9 den 23.08.1879, hvorved Tveitan/Sagtangen (et jordstykke) - løpenummer 501b – senere Bnr.10 ble utskilt. Tingl. 03.05.1879

 

Tveitan/Sagtangen (et jordstykke) Bnr.10 ble senere overført og sammenføyd med Tveitan/Oredalen Bnr.6.