| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Søndre – Gnr.28 Bnr.6

 

 

I 1838 var det tre brukere på tre løpenummer (550, 551, 552) på Gonsholt Søndre:

Gonsholt Søndre - løpenummer 550, Gonsholt Søndre - løpenummer 551, Gonsholt Søndre/Prestejordet - løpenummer 552

 

Gonsholt Søndre - løpenummer 551

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Gonsholt Søndre - løpenummer 551 den 10.09.1873, hvorved indmarken er fraskilt skoven og delt i to deler, Gonsholt Søndre - løpenummer 551b – senere Bnr.5 som Halvor Knudsen bruker og Gonsholt Søndre - løpenummer 551c – senere Bnr.6 som Lars Danielsen bruker. Tinglyst 01.11.1873

(Den resterende delen ble Gonsholt Søndre/Skogen - løpenummer 551a – senere Bnr.7.)

 

I 1880 ble Gonsholt Søndre/halvdelen av innmarken - løpenummer 551b – senere Bnr.5 og Gonsholt Søndre - løpenummer 551c – senere Bnr.6 sammenføyd med Gonsholt Søndre - løpenummer 550a – senere Bnr.4.

 

 

 

Manntall for Gonsholt Søndre