| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TUDAL ETTER 1814


 

 

Tudal/Sanni (Sanne/Sande) Gnr.20 Bnr.5

 

Senere adresse: Austadveien 40

 

 

Sanne/Sanni nevnes som en husmannsplass under Tudal rundt 1800

 

Jacob Olsen Tudal skilte i 1901 ut Tudal/Sanni Bnr.5 fra Tudal Bnr.3 og solgte den året etter til sønnen Ole Jacobsen:

Skylldelingsforretning avholdt på Tudal Bnr.3 den 01.10.1901, hvorved fraskilt Tudal/Sanni Bnr.5. Tinglyst 06.11.1901

Skjøte på Tudal/Sanni Bnr.5 fra Jacob Olsen Tudal til Ole J Rød for kr. 2300. Tinglyst 05.03.1902

 

Ole Jacobsen mistet sin kone i 1918. Her er hjemmelsdokument på Tudal/Sanni Bnr.5 fra 1927 etter hennes skifte:

Hjemmelsdokument paa skifte efter avd. Kirsti Rød og igjenl. mann Ole J Rød, hvorved Tudal/Sanni Bnr.5 med flere bruk er utlagt enkemannen osv.

(Barna nevnes som: Johannes Rød, Helga Rød, Anne Rød, Alf Rød og Olaf Rød.) Tinglyst 18.05.1927

 

 

Matrikkelen 1905

Tudal Gnr.20

Bnr.5 - Sanni - eier/bruker Ole J Rød

 

 

Matrikkelutkast 1950

Tudal Gnr.20

Bnr.5-Sanni-2 mark 57 øre -Ole J. Rød

 

 

 

Manntall for Tudal

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1901 til 1961

 

Ole Kristian Jacobsen f. 1872 var sønn av Jacob Olsen. Hans far kjøpte Tudal Bnr.3 (innmarken) i 1897. Ole bodde på Tudal da han giftet seg i 1899. Han giftet seg da med Kjersti Auversdatter f. 1871 fra Sauherad. De bodde i 1900 hos hans far på Tudal Bnr.3. Ole bestyrte gården for sin far som nå var enkemann og gammel. Hans far skilte i 1901 ut Tudal/Sanni Bnr.5 fra Tudal Bnr.3 og solgte denne eiendommen til Ole. De blir nå bosatt der. Treschow skilte i 1915 ut et skogstykke både på Torsholt og Tudal som han solgte til Ole. Kjersti døde i 1918 og Ole giftet seg 2. gang i 1926 med Karen Mathilde Johannesdatter f. 1896 fra Sandsvær. Han solgte Tudal/Sanni Bnr.5 til sønnen Olav i 1956. Ole døde i 1961 og Karen Mathilde døde i 1977.

 

Ole Kristian Jacobsen og Kjersti Auversdatter sine barn:

Johannes Rød f. 1900 d. 1977

Helga Rød f. 1901 d. 1985

Anne Rød f. 1904 d. 1999

Alf Rød f. 1905

Olav Rød f. 1907 d. 1983

 

Ole Kristian Jacobsen og Karen Mathilde Johannesdatter sine barn:

Jan Sanni f. 1927 d. 1996

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1956

 

Olav Rød f. 1907 var sønn av overnevnte Ole Jacobsen Tudal. Olav var gift og kjøpte Tudal/Sanni Bnr.5 av sin far i 1956.

 

Se under hans far